SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Publikowanie i kreatywne pisanie w Internecie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Publikowanie i kreatywne pisanie w Internecie
Kod przedmiotu 15.1-WH-PKI-PKPI-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Przemysł kreatywny w internecie
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Adam Trybus
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi sposobami publikowania w Internecie, zarówno od strony formy (podstawy działania Internetu, język HTML, systemy zarządzania treścią, podstawy programowania, obsługa programów, takich jak GIMP, Open Edit itp.), jak i od strony treści (tworzenie oryginalnych materiałów przy użyciu poznanych narzędzi).

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Techniczne podstawy publikowania w Internecie. Tworzenie stron internetowych, wpisów blogowych, materiałów graficznych, audio i wideo. Tworzenie prostych programów.

Metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne. Elementy wykładu.  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny i systematyczny udział w zajęciach. Wykonywanie zaleconych zadań. 

Literatura podstawowa

  1. J. Wrycza-Bekier, Magia słów, Onepress, Warszawa 2014. 
  2. D.V. Swain, Warsztat pisarza, Pasja pisania, Warszawa 2015.
  3. P.R.Michalak, J. Woźniak, Sztuka pisania perswazyjnych tekstów, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

  1. J. Wrycza-Bekier, Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu, Onepress, Warszawa 2013.
  2. W. Sikorski, Podstawy edycji tekstów, Witkom, Warszawa 2011. 
  3. J. Jerkovic, Wojownik SEO, Helion, Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Adam Trybus (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 11:10)