SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia religii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia religii
Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-HR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zarysem historii religii.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1) Religijne aspekty kultur paleolitu i neolitu; 2) Religie Mezopotamii; 3) Idee religijne i mitologia w starożytnym Egipcie; 4) Religia i mitologia w starożytnych Chinach i Japonii; 5) Celtowie, Germanowie i Trakowie, 6) Religia starożytnych Greków i Rzymian i religie starożytnej Eurazji; 7) Religie dawnej Ameryki, Oceanii, Australii i Afryki  8) Religie Hetytów, Kanaanejczyków; 9) Religia i syntezy irańskie; 10) Religia Żydów od Abrahama do chasydów; 11) Religie Indii od cywilizacji Harappy i Mohendżodaro do Upaniszad; 12) Historia buddyzmu od Gautama Buddy po Nagardżunę; 13) Historia chrześcijaństwa od Jezusa z Nazaretu do Reformacji; 14) Religie arabskie i historia islamu od Mahometa do sufizmu; 15) Największe religie i ich rola we współczesnym świecie.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, pokaz z zastosowaniem technologii multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja przygotowania do zajęć, punkty za aktywność na zajęciach, krytyczne notatki o tekstach źródłowy, pokaz z użyciem technologii multimedialnych, praca pisemna.

Literatura podstawowa

 1. Baranowski Władysław, Świat islamu, Biblioteka Religioznawcza, Łódź 1987.
 2. Boyce Mary, Zaratusztrianie. Wiara i życie, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1988.
 3. Dziwisz Marian (red.), Taoizm, Wyd. Pisma Literacko – Artystycznego, Kraków 1988.
 4. Eliade Mircea, Historia wierzeń i idei religijnych, T. 1-3, PAX, Warszawa 1988-1995.
 5. Jakimowicz-Shah Marta, Jakimowicz Andrzej, Mitologia indyjska, WAiF, Warszawa 1982.
 6. Kałużyński Stanisław et al., Religie Azji, Afryki, Ameryki, Australii i Oceanii, Iskry, Warszawa 1980.
 7. Kim Knott, Hinduizm, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 8. Kunstler Mieczysław J., Mitologia chińska, WAiF, Warszawa 1985.
 9. Leroi-Gourhan André, Religie prehistoryczne, PWN, Warszawa 1966.
 10. Lipińska Jadwiga, Marciniak Marek, Mitologia starożytnego Egiptu, WAiF, Warszawa 1977.
 11. Łyczkowska Krystyna, Szarzyńska Krystyna, Mitologia Mezopotamii, WAiF, Warszawa 1986.
 12. Mejor Marek, Buddyzm. Zarys historii buddyzmu w Indiach, Prószyński i S-ka 2001.
 13. Sieradzan, Wit Jaworski, Mariusz Dziwisz (red.), Buddyzm, Wyd. Pisma Literacko – Artystycznego, Kraków 1987.
 14. Taylor Charles, Oblicza religii dzisiaj, Znak, Kraków 2002.
 15. Tokarski Stanisław, Jogini i wspólnoty. Nowoczesna recepcja hinduizmu, PAN, Zakład Krajów Pozaeuropejskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Łódź 1987.
 16. Tubielewicz Jolanta, Mitologia Japonii, WAiF, Warszawa1986.
 17. Tyloch Witold, Judaizm, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)