SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konwersatoria tematyczne IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konwersatoria tematyczne IV
Kod przedmiotu 08.0-WH-LiterT-konwersattem.st2014-K-S14_pNadGenG76FA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zajęcia mają na celu przekazanie dodatkowych informacji o poglądach wybranych filozofów, niż te, które podawane są na wykładach na studiach magisterskich. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Informacje podawane podczas zajęć odnoszą się do filozofii nowożytnej i współczesnej, np. księżniczka Elżbieta de Boheme i etyka Kartezjusza, kulisy powstania poglądów społecznych Rousseau, Kanta filozofia państwa i prawa, Hegla filozofia ducha obiektywnego, uzależnienie intelektualne Sartre’a od Simone de Beauvoir, Braidotti filozofia podmiotów nomadycznych.

Metody kształcenia

dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test wyboru

Literatura podstawowa

1.      Wybrane teksty filozoficzne, do omówienia na pierwszych zajęciach.

  • R. Braidotti, Podmioty nomadyczne, Warszawa 2009.
  • I. Kant, Metafizyka moralności, Warszawa 2005.
  • Kartezjusz, Listy do księżniczki Elżbiety, Warszawa 2001.
  • J.-J. Rousseau, Wyznania, Kraków 2003.
  • M. Weber, Kobiety wypędzone. Opowieść o zemście zwycięzców, Warszawa 2008.

Oraz inne teksty źródłowe

Literatura uzupełniająca

1.      Wybrane monografie twórczości filozofów, teksty obcojęzyczne do wyboru przez doktorantów, np.:

  • G. Deleuze, Filozofia krytyczna Kanta. Doktryna władzy, Gdańsk 1999.
  • L. Kiejzik (red.), Kobiety w filozofii. Filozofowie o kobietach, Zielona Góra 2012.
  • D. Pears, Wittgenstein, Warszawa 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-10-2016 17:59)