SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elektryczne urządzenia samochodowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elektryczne urządzenia samochodowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-MiBM-KiEP-D-15_15W_pNadGenRX0DY
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mirosław Żygadło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową, zasadą działania i sposobem kontroli podstawowych układów wyposażenia elektrycznego stosowanych we współczesnych pojazdach samochodowych.

Wymagania wstępne

Budowa pojazdów. Podstawy elektroniki i elektrotechniki. Podstawy metrologii.

Zakres tematyczny

 

Treść wykładów:

Rodzaje instalacji elektrycznych. Źródła energii  elektrycznej (prądnice, alternatory, regulatory). Układ zapłonowy (klasyczny, bezstykowy, elektroniczny). Układ rozruchowy (rozruszniki, akumulatory rozruchowe, urządzenia ułatwiające rozruch). Układy oświetlenia (nowoczesne systemy oświetleniowe - ksenonowe, ledowe)  i sygnalizacji. Układy wyposażenia dodatkowego. Układy bezpieczeństwa - ABS, ASR, ESP, EBD.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalny z wykorzystaniem multimedialnych środków audiowizualnych. Praca z fachową literaturą.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium i referatu zaliczeniowego.

 

Literatura podstawowa

  1. Ocioszyński J.: Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych. Wydawnictwa Szkolne i  Pedagogiczne,Warszawa 2008
  2. Z. Kneba, S. Markowski: Zasilanie i sterowanie silników. WKŁ, W-wa 2004.
  3. A. Herner, H. Riehl:  Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. WKŁ. W-wa 2009.
  4. Wendeker M.: Sterowanie zapłonem w silnikach  benzynowych. LTN. Lublin, 1999.
  5. Mazurek St., Merkisz J.: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, WKŁ, Warszawa   2007.
  6. Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych. WKŁ, Warszawa 2008.
  7. Czerwiński A.: „Akumulatory, baterie, ogniwa”, WKiŁ, W-wa, 2005
  8. Czujniki w pojazdach samochodowych, informator techniczny firmy BOSCH, WKŁ, W-wa 2002.

Literatura uzupełniająca

 

1. Zeszyty techniczne firmy BOSCH – Sterowanie EDC

2. Czujniki w pojazdach samochodowych, Informator techniczny firmy BOSCH, WKŁ, W-wa 2002

3. Informator techniczny BOSCH. Sterowanie silników o zapłonie samoczynnym. WKŁ, W-wa   2004

4. Informator techniczny BOSCH. Sterowanie silników o zapłonie iskrowym. WKŁ, W-wa 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Mirosław Żygadło (ostatnia modyfikacja: 01-10-2016 01:06)