SylabUZ

Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja wytwarzania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Język obcy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Mechanika analityczna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Techniki wytwarzania - obróbka bezubytkowa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Techniki wytwarzania - obróbka ubytkowa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Współczesne materiały inżynierskie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Zarządzanie personelem Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Mechanika ruchu pojazdów Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Pojazdy samochodowe Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Praktyka kierunkowa Praktyka (0/0) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 5 Nie Nie
Silniki współczesnych pojazdów Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Sterowanie podzespołów pojazdów samochodowych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Tworzywa sztuczne w motoryzacji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Układy mechatroniczne w pojazdach Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Współczesne materiały konstrukcyjne w motoryzacji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie innowacyjnymi projektami w motoryzacji i transporcie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania kontrolne pojazdów samochodowych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Tak Nie
Eksploatacja techniczna samochodu Wykład (30/18) 1 Tak Nie
Elektryczne urządzenia samochodowe Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania podzespołów samochodów Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Narzędzia informatyczne w motoryzacji Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Projektowanie procesów naprawy podzespołów pojazdów Wykład (15/9), Projekt (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Społeczne aspekty ruchu drogowego pojazdów samochodowych Wykład (15/9) 1 Nie Nie