SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Układy mechatroniczne w pojazdach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Układy mechatroniczne w pojazdach
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-02_15P_pNadGenEL0QY
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Mirosław Żygadło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i działaniem nowoczesnych układów mechatronicznych stosowanych we współczesnych pojazdach samochodowych .

Wymagania wstępne

Budowa pojazdów. Teoria ruchu pojazdów. Podstawy konstrukcji maszyn. Podstawy elektroniki i elektrotechniki. Podstawy informatyki. Podstawy automatyki i sterowania.

Zakres tematyczny

Treść wykładów:

Istota systemów mechatronicznych. Przetwarzanie sygnałów, sterowniki, algorytmy sterowania. Przetworniki sygnałów - sensory, elementy wykonawcze – silniki, siłowniki. Układy mechatroniczne w układzie napędowym, jezdnym, kierowniczym i hamulcowym pojazdu. Układy mechatroniczne w systemach bezpieczeństwa czynnego pojazdów: układy ABS, EBS, BAS, ESP. Sterowanie silnikami z zapłonem iskrowym. Sterowanie silnikami z zapłonem samoczynnym. Sterowanie  automatycznych skrzyń biegów.  Układy zwiększające komfort jazdy. Algorytmy pracy urządzeń diagnostycznych w pojeździe.

Zakres tematyczny do opracowania w ramach projektu:

 Przetworniki wielkości fizycznych – przetworniki przemieszczeń, temperatury, ciśnienia.  Układy sterowania z silnikiem  krokowym. Analiza budowy  i badania elementów układu zasilania silników z zapłonem  iskrowym  i samoczynnym. Analiza  budowy  i  zasady  działania  wybranego układu  bezpieczeństwa czynnego, biernego ( ABS, ESP, ASR, ACC, poduszka powietrzna).  Budowa  i zasada działania układów wspomagania w układzie kierowniczym: hydraulicznego, elektrycznego. Inteligentny samochód.

 

 

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalny z wykorzystaniem multimedialnych środków audiowizualnych.

Projekt - praca własna, korzystanie z fachowej literatury, konsultacje indywidualne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu w oparciu o ocenę przygotowanego przez studenta samodzielnego opracowania odnoszącego się do wybranego tematu.

Kryterium ocen:

 2,0 - brak zaliczenia (opracowanie z istotnymi błędami, brak opracowania),

3,0 - opracowanie w stopniu dostatecznym zgodne z tematem, małe błędy,

3,5 - opracowanie wykonane w sposób szablonowy,

4,0 - opracowanie poprawne,

4,5 - opracowanie znacznie wykraczające poza schematy, dość oryginalne,

5,0 - opracowanie całkowicie nowatorskie, znacznie wyróżniające się, wysoki profesjonalizm      przedstawienia omawianego zagadnienia

Literatura podstawowa

 

  1. Gajek A., Juda Z. Mechatronika Samochodowa – Czujnik. WKŁ, Warszawa 2008.
  2. Z. Kneba, S. Markowski: Zasilanie i sterowanie silników. WKŁ, W-wa 2004.
  3. A. Herner, H. Riehl:  Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. WKŁ. W-wa 2009.
  4. M. Wendeker: Sterowanie zapłonem w silnikach benzynowych. LTN. Lublin, 1999.
  5. Mazurek St., Merkisz J.: Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, WKŁ, Warszawa 2007.
  6. Trzeciak K.: Diagnostyka samochodów osobowych. WKŁ, Warszawa 2008.
  7. Kuranowski A., Mirska-Świętek M.: Mechanizmy wspomagające w pojazdach samochodowych. Politechnika Krakowska, Kraków 2002.
  8. Sieci wymiany danych w pojazdach samochodowych, informator techniczny firmy BOSCH, WKŁ,2008.
  9. Czujniki w pojazdach samochodowych, informator techniczny firmy BOSCH, WKŁ, W-wa 2002

Literatura uzupełniająca

1. Heimann B., Gerth W., Popp K.: Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady. PWN,

Warszawa 2001.

2. Misala J., Missala T.: Elektryczne pomiary wielkości mechanicznych. PWN, Warszawa 1981.

3. M. Konopiński - Elektronika w technice motoryzacyjnej. WkiŁ, W-wa, 1987

4. Zeszyt techniczne firmy  BOSCH – Elektroniczne sterowanie skrzynią biegów EGS.

5. Zeszyty techniczne firmy BOSCH – Sterowanie EDC

6. Układy stabilizacji toru jazdy. informator techniczny firmy BOSCH, WKŁ, W-wa 2002

7. Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe. Informator techniczny Bosch. WKŁ, Warszawa 2006.

8. Układy wtryskowe Common Rail. Informator techniczny Bosch. WKŁ, Warszawa 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Mirosław Żygadło (ostatnia modyfikacja: 24-09-2016 15:26)