SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pojazdy samochodowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pojazdy samochodowe
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-01_15W_pNadGenE5EFV
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów z budowy i działania współczesnych pojazdów samochodowych w tym pojazdów użytkowych.

Wymagania wstępne

Podstawy Konstrukcji Maszyn, Wytrzymałość Materiałów, Rysunek Techniczny

Zakres tematyczny

Treść wykładów:

Charakterystyka samochodów w tym użytkowych. Podstawowa klasyfikacja i przeznaczenie samochodów  Pojazdy użytkowe i ich rodzaje. Inne kryteria podziału samochodów – główne kategorie i podkategorie według PN-89/S-02006. Podział samochodów według dopuszczalnej masy całkowitej, liczby osi jezdnych i ich konfiguracji, sposobu napędzania kół, warunków eksploatacji.

Właściwości techniczne pojazdu. Ogólna budowa i przeznaczenie głównych zespołów samochodu. Charakterystyka techniczna i właściwości ruchowe pojazdów użytkowych. Ograniczenia techniczno-prawne dotyczące konstrukcji pojazdów użytkowych. Podstawowe wymagania. Masa i wymiary. Hałas. Zużycie paliwa, dopuszczalna emisja substancji szkodliwych w spalinach. Kryteria i parametry oceny samochodów użytkowych.

Układ napędowy samochodu. Charakterystyka przepływu mocy powstającej w silniku samochodowym do kół napędzanych (moc, moment obrotowy, sprawność całkowita, siła napędowa). Podział i budowa układów napędowych. Sprzęgło. Skrzynia biegów. Wały napędowe. Mosty napędowe. Układy napędowe kilku osi jezdnych. Przystawki odbioru mocy. Układ jezdny i zawieszenie. Charakterystyka techniczna. Zawieszenia konwencjonalne i regulowane. Zadania zawieszenia i charakterystyki. Zawieszenia pneumatyczne. Amortyzatory. Stabilizatory. Regulacja położenia nadwozia i sztywności zawieszenia. Budowa osi jezdnych. Obciążenie osi kół jezdnych. Łożyskowanie piasty kół jezdnych. Układy o zmiennej liczbie osi jezdnych. Koła, ogumienie i obręcze. Układ kierowniczy. Działanie, budowa i charakterystyka techniczna układu kierowniczego. Mechanizm kierowniczy i zwrotniczy. Geometria kół kierowanych. Mechanizmy wspomagające. Skręt samochodów wieloosiowych i zespołu pojazdów.

Hamowanie i układ hamulcowy. Charakterystyka procesu hamowania. Klasyfikacja układów hamulcowych. Wymagania techniczno-prawne. Budowa układów hamulcowych. Mechanizmy hamulcowe. Hamulce bębnowe. I tarczowe. Wytrzymałość nadwozi samonośnych i ram pojazdów.

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych:

W takcie zajęć laboratoryjnych studenci praktycznie analizują budowę i działanie następujących podzespołów pojazdu: sprzęgieł głównych w tym sprzęgieł hydrokinetycznych, automatycznych skrzyń biegów, przegubów homokinetycznych i niehomokinetycznych, przekładni głównych i skrzyń rozdzielczych, zawieszeń pneumatycznych i hydropneumatycznych, pneumatycznych układów uruchamiania hamulców, wspomagania układów kierowniczych.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem multimedialnych środków audiowizualnych, prezentujących aktualne rozwiązania z zakresu konstrukcji podzespołów pojazdów. Indywidualna praca z wykorzystaniem literatury podczas opracowania sprawozdań laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest zaliczenie wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie sporządzonego sprawozdania.

Literatura podstawowa

  1. Reński A.:” Budowa samochodów: układy hamulcowe i kierownicze oraz zawieszenia”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004
  2. Zając M.: „Układy przeniesienia napędu samochodów ciężarowych i autobusów”, WKiŁ, Warszawa 2003.
  3. K. Studziński : Samochód – teoria, konstrukcja i obliczanie. WKŁ Warszawa 1980,
  4. J. Werner - Budowa samochodów,
  5. J. Reimpell, Betzer J.: Podwozia samochodów – podstawy konstrukcji. WKŁ Warszawa 2004,
  6. Z. Jaśkiewicz: Projektowanie układów napędowych pojazdów samochodowych, WKŁ, W-wa 1982
  7. Z. Jaśkiewicz, A. Wąsiewski:  –  Układy napędowe pojazdów samochodowych. Obliczenia projektowe. PW. W-wa 2002,

Literatura uzupełniająca

1. Fr. Romanów - Wytrzymałość ram i nadwozi,

2. M. Mitschke - Dynamika samochodu,

3. J. Piechna - Podstawy aerodynamiki pojazdów,

4.  Akopian R.:  Budowa pojazdów samochodowych. Politechnika Rzeszowska, 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Władysław Papacz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-10-2016 09:19)