SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sterowanie podzespołów pojazdów samochodowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sterowanie podzespołów pojazdów samochodowych
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-03_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Mirosław Żygadło
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i zasadą działania nowoczesnych układów sterowania podzespołów pojazdów samochodowych .

Wymagania wstępne

Budowa pojazdów. Teoria ruchu pojazdów. Podstawy konstrukcji maszyn. Podstawy elektrotechniki i elektroniki. Podstawy automatyki i sterowania.

Zakres tematyczny

 

Wykład:

1.  Podstawy techniki analogowej i cyfrowej: przetworniki, przetwarzanie sygnałów, sterowniki, algorytmy sterowania.

2. Sterowanie automatycznymi skrzyniami biegów.

3. Sterowanie układami hamulcowymi: hamulce elektrohydrauliczne, elektromechaniczne i elektropneumatyczne. Układy antypoślizgowe ABS. Układy ASR, EBD, BAS, ASR, ESP.

4.  Sterowanie silnikami z zapłonem iskrowym.

5. Sterowanie silnikami z zapłonem samoczynnym -EDC.

6. Sterowanie układem zawieszenia pojazdu.

7. Algorytmy pracy urządzeń diagnostycznych.

Projekt:

Posługując się danymi wybranego pojazdu student opracowuje projekt algorytmu sterowania wybranego układu pojazdu.

 

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem multimedialnych środków audiowizualnych, prezentujący aktualne rozwiązania z zakresu konstrukcji układów sterowania podzespołów pojazdów. Indywidualna praca z wykorzystaniem literatury podczas opracowania zadania projektowego.

Projekt - indywidualna praca z wykorzystaniem materiałów z wykładu oraz fachowej literatury podczas opracowania zadania projektowego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.

Projekt - warunkiem zaliczenia jest zaliczenie zadania projektowego.

Literatura podstawowa

 

 1. Z. Kneba, S. Markowski: Zasilanie i sterowanie silników. WKŁ, W-wa 2004.
 2. J. Merkisz : Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych. WkiŁ, W-wa 2004.
 3. A. Herner, H. Riehl:  Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych. WKŁ. W-wa 2009.
 4. M. Wendeker: Sterowanie zapłonem w silnikach benzynowych. LTN. Lublin, 1999.
 5. Zeszyt techniczne firmy  BOSCH – Elektroniczne sterowanie skrzynią biegów EGS.
 6. Zeszyty techniczne firmy BOSCH – Sterowanie EDC
 7. Sieci wymiany danych w pojazdach samochodowych, informator techniczny firmy BOSCH, WKŁ,2008.
 8. Czujniki w pojazdach samochodowych, Informator techniczny firmy BOSCH, WKŁ, W-wa 2002.
 9. Układy stabilizacji toru jazdy. Informator techniczny firmy BOSCH, WKŁ, W-wa 2002.
 10. Misala J., Missala T.: Elektryczne pomiary wielkości mechanicznych. PWN, Warszawa 1981.

Literatura uzupełniająca

 

1. Studziński K.: Teoria, konstrukcja i obliczanie samochodu, WNT, W-wa 1973.

2. Akopian R.:  Budowa pojazdów samochodowych. Politechnika Rzeszowska, 1995.

3. M. Konopiński : Elektronika w technice motoryzacyjnej. WkiŁ, W-wa, 1987.

4. Konwencjonalne i elektroniczne układy hamulcowe. Informator techniczny Bosch. WKŁ, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Mirosław Żygadło (ostatnia modyfikacja: 01-10-2016 01:01)