SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty tłumaczeniowe II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty tłumaczeniowe II
Kod przedmiotu 09.4-WH-KBRP-WT2-K-S14_pNadGen0B5YF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursu „Warsztaty tłumaczeniowe I”.

Zakres tematyczny

Tłumaczenia ustne i pisemne tekstów specjalistycznych, należących do różnych dziedzin nauki i techniki. Analiza i korekta błędów tłumaczeniowych. Korzystanie z poznanych technik tłumaczeniowych.

Metody kształcenia

Giełda pomysłów (burza mózgów), praca ze słownikiem, praca z wykorzystaniem środków audiowizualnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywna ocena z tłumaczeń wykonywanych w domu i na zajęciach.

Literatura podstawowa

WYBÓR:

 1. Język rosyjski. Teksty z testami na rozumienie ze słuchu i na czytanie ze zrozumieniem, pr. zbiorowa, Warszawa 2010.
 2. Słowniki jedno- i dwujęzyczne: polsko-rosyjskie i rosyjsko-polskie, słowniki ogólne i specjalistyczne.
 3. Wybrane teksty specjalistyczne z różnych dziedzin nauki i techniki.
 4. Zasoby internetowe.

Literatura uzupełniająca

WYBÓR:

 1. A. Bartosiewicz, A. Kaźmierak, L. Kedzierska, Język rosyjski dla studentów politologii, Lublin 2001.
 2. J. Czerniakiewicz, Język rosyjski dla studentów pedagogiki, Lublin 2000.
 3. G. Drozdowska, Jezyk rosyjski dla studentów archeologii, Toruń 1995.
 4. J. Drozdowska, M. Sztolberg, Jezyk rosyjski dla studentów pedagogiki, Toruń 2000.
 5. V. Dudakov, J. Szołtysek, Моя логистика. Русский язык для логистиков, ILiM 2011.
 6. R. Hajczuk, Русский язык в медицине, Warszawa 2008.
 7. J. Jarosz, A. Kiciak, Język rosyjski dla studentów pedagogiki i psychologii, Lublin 2001.
 8. A. Kaźmierak, D. Matwijczyna, Język rosyjski dla studentów filologii polskiej, Lublin 1993.
 9. M. Krasnodębska, Język rosyjski dla studentów SGSP, Warszawa 2003.
 10. H. Lewandowska, L. Stopińska, H. Wróblewska, Język rosyjski. Matura 2014, Kraków 2013.
 11. I. A. Ndiayne, Samochody. Podręcznik dla tłumaczy języka rosyjskiego. Budowa techniczna, schematy, aneks leksykograficzny, Olsztyn 2012.
 12. I. A. Ndiaye, B. Jedlińska, Język rosyjski w turystyce, Olsztyn 2002.
 13. L. Parczewska, Język rosyjski dla studentów historii, Kraków 1989.
 14. H. Ples, G. Bruzda, Понемногу обо всём. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla studentów wyższych uczelni, Kraków 2001.
 15. Terczyński J., Учебник русского языка.Podręcznik dla studentów wydziału lekarskiego i stomatologii, Warszawa 1983.
 16. A. Żelezik, B. Gawęcka Ajchel, Język rosyjski dla studentów kierunków humanistycznych, Kielce 2007.
 17. Tezaurus terminologii translatorycznej, red. J. Lukszyn, Warszawa 1993;
 18. А. Родимкина, З. Райли, Н. Ландсман, Россия сегодня. Teksty i ćwiczenia do nauki języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym, Warszawa 2003.
 19. А. Родимкина, З. Райли, Н. Ландсман, Россия: день сегодняшний. Тексты и упражнени, Warszawa 2005.
 20. И. А. Старовойтова, Ваше мнение. Учебное пособие по разговорной практике, Москва 2007.

Uwagi

Przedmiot jest prowadzony w języku rosyjskim z elementami języka polskiego.


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 01-05-2017 22:21)