SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty tłumaczeniowe I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty tłumaczeniowe I
Kod przedmiotu 09.4-WH-KBRP-WT1-K-S14_genX9XL7
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Kształcenie i rozwijanie umiejętności tłumaczeniowych w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich. Wyrobienie umiejętności prawidłowego korzystania ze słowników terminologicznych i innych źródeł rosyjskojęzycznych. Zaznajomienie z podstawowymi technikami tłumaczeniowymi.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Tłumaczenia pisemne tekstów należących do różnych stylów językowych. Błędy tłumaczeniowe. Słowniki terminologiczne. Tłumaczenie nazw własnych (transkrypcja i transliteracja) i frazeologizmów. Fałszywi przyjaciele tłumacza. Tłumaczenie tekstów obyczajowych i publicystycznych. Zapoznanie się z podstawowymi technikami tłumaczeniowymi i ich zastosowanie w praktyce.

Metody kształcenia

Giełda pomysłów (burza mózgów), praca ze słownikiem, praca z wykorzystaniem środków audiowizualnych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach, pozytywna ocena z tłumaczeń wykonywanych w domu i na zajęciach.

Literatura podstawowa

WYBÓR:

 1. Język rosyjski. Teksty z testami na rozumienie ze słuchu i na czytanie ze zrozumieniem, pr. zbiorowa, Warszawa 2010.
 2. H. Lewandowska, L. Stopińska, H. Wróblewska, Język rosyjski. Matura 2014, Kraków 2013.Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …” i wydania  (nagrania audio).
 3. Słowniki jedno- i dwujęzyczne: polsko-rosyjskie i rosyjsko-polskie.
 4. Współczesna prasa rosyjsko- i polskojęzyczna.
 5. Zasoby internetowe.

Literatura uzupełniająca

WYBÓR:

 1. H. Ples, G. Bruzda, Понемногу обо всём. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla studentów wyższych uczelni, Kraków 2001.
 2. K. Rumińska, H. Waszkiewicz., Mały podręcznik tekstów pisanych, Warszawa-Kraków 1996.
 3. А. Родимкина, З. Райли, Н. Ландсман, Россия сегодня. Teksty i ćwiczenia do nauki języka rosyjskiego na poziomie średniozaawansowanym, Warszawa 2003.
 4. А. Родимкина, З. Райли, Н. Ландсман, Россия: день сегодняшний. Тексты и упражнения, Warszawa 2003.
 5. И. А. Старовойтова, Ваше мнение. Учебное пособие по разговорной практике, Москва 2007.

Uwagi

Przedmiot jest prowadzony w języku rosyjskim z elementami języka polskiego.


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 01-05-2017 22:17)