SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sztuka kulinarna w języku rosyjskim - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sztuka kulinarna w języku rosyjskim
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRS-SKUL-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z leksyką dotyczącą kulinariów i rozwijanie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z szeroko pojętą sztuką kulinarną, oraz doskonalenie umiejętności językowych, sprawności mówienia, pisania i czytania.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Sporządzanie wypowiedzi pisemnych i ustnych poświęconych zagadnieniom związanym ze sztuką kulinarną, takim jak: wyposażenie kuchni (naczynia, sprzęt AGD); obiekty żywienia zbiorowego; sposoby przygotowania potraw; produkty żywnościowe (np. warzywa, owoce, zboża, mięso, ryby, owoce morza, dodatki spożywcze, przyprawy itd.); napoje alkoholowe i bezalkoholowe; główne dania kuchni rosyjskiego obszaru językowego; specyfika wybranych kuchni świata; receptury oraz techniki sporządzania wybranych potraw charakterystycznych dla poszczególnych kuchni regionalnych (np. francuskiej, śródziemnomorskiej, zachodnioeuropejskiej, wschodnioeuropejskiej, amerykańskiej i azjatyckiej); picie herbaty, jako element wschodniosłowiańskiego folkloru; kultura biesiadowania; savoir vivre przy stole.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, gry dydaktyczne, praca w grupach, pogadanka, metoda sytuacyjna, wypowiedź ustna i pisemna, praca z użyciem środków audiowizualnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu na podstawie kontroli bieżącej (różne rodzaje zadań kontrolnych i prac domowych zarówno w formie pisemnej jak i ustnej).

Literatura podstawowa

Materiały zaczerpnięte ze współczesnej prasy rosyjskiej (np. Остановка: Россия! Magazyn dla uczących się języka rosyjskiego; Аргументы и факты, Огонёк i in.), ogólnodostępne teksty tematyczne, materiały internetowe.

Literatura uzupełniająca

WYBÓR:

1.    Bazyluk M, Polowczyk T, Пособие по русскому языку для деловых людей, Poznań 1999.
2.    Caramitti M., Co i jak jeść w Rosji. Poradnik, rozmówki, słowniczek, Warszawa 2003
3.    Dobrowolski J., Туры по России. Język rosyjski dla zaawansowanych, Warszawa 2001.
4.    Danecka I., Добро пожаловать в Россию! Język rosyjski dla zaawansowanych, Warszawa 1998.
5.    Gołubiewa A., Czeczuga W., Węcławiak P., Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach, Warszawa 2012.
6.    Gołubiewa A., Kowalska N., Русский язык сегодня. Dla uczniów, studentów, przedsiębiorców, Warszawa 2000.
7.    Kossakowska –Maras M, Mierzwa M., Знакомимься с Россией, Rzeszów, 2009.
8.    Pado A., Читай, пиши, говори. II, Warszawa 1998.
9.    Ples A., Bruzda G., Понемногу обо всём. Podręcznik do nauki języka rosyjskiego dla studentów wyższych uczelni. Cz. 1, Kraków 2001. 
10.    Академия гостеприимства - сzasopismo internetowe: [w:] http://hotel-rest.com.ua/? q=node/300 [dostęp: 12.02.2017].
11.    Карабанова, Читаем и всё понимаем. Пособие по чтению и развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык, Москва 2009.
12.    Павловска А. В., Русский мир. Характер, быт и нравы, том 2, Москва 2009.
13.    Похлёбкин В. В., Национальные кухни наших народов, Москва 2004.
14.    Сабитова З. К., Лингвокультурология. Учебник, Москва 2013.

 

Uwagi

Przedmiot jest prowadzony w języku rosyjskim z elementami języka polskiego. Na 6 semestrze studiów istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu na 3 ECTS (projekt).


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 11-06-2017 14:32)