SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot z oferty ogólnouczelnianej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot z oferty ogólnouczelnianej
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-POO
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Pełna oferta przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej dostępna jest w systemie SylabUZ na stronie - https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/56207

Wymagania wstępne

Pełna oferta przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej dostępna jest w systemie SylabUZ na stronie - https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/56207

Zakres tematyczny

Pełna oferta przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej dostępna jest w systemie SylabUZ na stronie - https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/56207

Metody kształcenia

Pełna oferta przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej dostępna jest w systemie SylabUZ na stronie - https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/56207

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pełna oferta przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej dostępna jest w systemie SylabUZ na stronie - https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/56207

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - -
Łącznie - -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - -
Łącznie - -

Literatura podstawowa

Pełna oferta przedmiotów z oferty ogólnouczelnianej dostępna jest w systemie SylabUZ na stronie - https://webapps.uz.zgora.pl/syl/index.php?/main/studyPlan/56207

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 03-08-2017 13:31)