SylabUZ

Wychowanie fizyczne / nauczycielska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biomechanika ruchu - metody pomiarowe Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Etyka sportu Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Fizjologia wysiłku fizycznego Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Gimnastyka Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Medycyna sportowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Metodologia badań naukowych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Pływanie Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Psychologia sportu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne Seminarium (30/18) 6 Nie Nie
Szkolenie BHP Inne (4/4) 0 Nie Nie
Zaawansowana metodyka wychowania fizycznego Wykład (15/15), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Przedmiot do wyboru
Język migowy w sporcie Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Pedagogika specjalna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Lekkoatletyka Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Odnowa biologiczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Piłka siatkowa Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna ciągła 75h - Gimnazjum (wychowawcza - 30h; edukacyjna - 45h) Praktyka (75/75) 4 Nie Nie
Przedmiot z oferty ogólnouczelnianej Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne Seminarium (30/18) 6 Nie Nie
Statystyka Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie
Wychowanie fizyczne specjalne Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny: Monitorowanie treningu sportowego Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Specjalizacja: aktywność ruchowa seniorów
Fizjologia starzenia się Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy geriatrii Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Specjalizacja: trener personalny
Teoria i metodyka treningu sportowego Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Trening funkcjonalny Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Koszykówka Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Piłka nożna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Piłka ręczna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna ciągła - 75 godz. wg specjalizacji, sem. 3, realizacja: 1 dzień w tygodniu Praktyka (75/75) 4 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna ciągła -100 godz., szkoła ponadgimnazjalna (wrzesień po 1 roku studiów) Praktyka (100/100) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne Seminarium (30/18) 7 Nie Nie
Struktura treningu sportowego Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Specjalizacja: aktywność ruchowa seniorów
Trening zdrowotny Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Specjalizacja: trener personalny
Żywienie i suplementacja w sporcie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Język obcy
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Tak Nie
Język niemiecki Laboratorium (30/18) 2 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Nowoczesne formy tańca Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Organizacja i zarządzanie w sporcie Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Praktyka śródroczna - 75 godz. wg specjalizacji, (3 tygodnie), sem. 4 Praktyka (75/75) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne Seminarium (30/18) 10 Nie Nie
Socjologia sportu Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Turystyka i rekreacja szkolna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny z nauk przyrodniczych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Edukacja seksualna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Specjalizacja: aktywność ruchowa seniorów
Psychologia starzenia się Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Żywienie osób starszych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Specjalizacja: trener personalny
Trening medyczny Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Trening siłowy Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Trening wytrzymałościowy i cardio Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie