SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Kod przedmiotu 05.6-WP-OLIGO-WWRDz
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie z teoretycznymi założeniami wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością  intelektualną oraz przedstawienie wybranych, aktualnie stosowanych rozwiązań praktycznych w tym zakresie.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

 1. Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Modele wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawności aintelektualną.
 3. Wybrane programy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Rola rodziny w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 5. Zasady przygotowywania i przeprowadzania spotkań z rodzicami. 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa: pozytywne zaliczenie testu z zagadnień programowych (min. 60% poprawnych odpowiedzi).

Literatura podstawowa

 1. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci wolniej rozwijających się. Warszawa 2008, WSiP.
 2. Kaja B. (red.), Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja psychokorekcja. Bydgoszcz 1997, Wyd. WSP.
 3. Kaja B. (red.), Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja. Bydgoszcz 2000, Wyd. WSP.
 4. Twardowski A. (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi. Poznań 2008, Wyd. Nauk. PTP.
 5. Twardowski A., (red.), Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi. Poznań 2009, Wyd. Nauk. PTP
 6. Twardowski A., Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełno sprawnościami, Poznań 2012, Wyd. Nauk. UAM, 

Literatura uzupełniająca

 1. Twardowski, A., Pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa 1999, WSiP.
 2. Twardowski A., Wczesne wspomaganie rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne intelektualnie. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków 2003. „Impuls”.
 3. Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa 2007, Wyd. UW.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 22-03-2018 17:16)