SylabUZ

Oferta Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Semestr rozpoczynający studia

Studia I stopnia
Pedagogika / Animacja kultury z profilem artystycznym - Taniec/Fotografia (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Animacja kultury z profilem artystycznym - Taniec/Fotografia (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Edukacja elementarna i wczesna edukacja artystyczna (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Edukacja elementarna i wczesna edukacja artystyczna (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Edukacja elementarna i wczesne nauczanie języka obcego (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Edukacja elementarna i wczesne nauczanie języka obcego (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Informatyka szkolna i edukacja medialna (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Informatyka szkolna i edukacja medialna (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Logopedia (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Logopedia i język migowy (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Logopedia i terapia pedagogiczna (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Nowe media w komunikacji społecznej z językiem angielskim (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Poradnictwo rodzinne i młodzieżowe z edukacją seksualną (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Resocjalizacja (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Resocjalizacja z przygotowaniem do mediacji (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika specjalna (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (semestr zimowy 2017/2018)
Praca socjalna (semestr zimowy 2016/2017)
Praca socjalna (semestr zimowy 2017/2018)
Socjologia (semestr zimowy 2016/2017)
Socjologia (semestr zimowy 2017/2018)