SylabUZ

Oferta Wydziału Nauk Społecznych

Semestr rozpoczynający studia

Studia I stopnia
Analityka społeczna i konsulting cyfrowy (semestr zimowy 2024/2025)
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci (semestr zimowy 2021/2022)
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci (semestr zimowy 2022/2023)
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci (semestr zimowy 2023/2024)
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci (semestr zimowy 2024/2025)
Arteterapia (semestr zimowy 2019/2020)
Arteterapia (semestr zimowy 2020/2021)
Arteterapia (semestr zimowy 2021/2022)
Logopedia z neurodydaktyką (semestr zimowy 2024/2025)
Międzynarodowe stosunki polityczne (semestr zimowy 2023/2024)
Pedagogika (semestr zimowy 2019/2020)
Pedagogika (semestr zimowy 2020/2021)
Pedagogika (semestr zimowy 2021/2022)
Pedagogika (semestr zimowy 2022/2023)
Pedagogika (semestr zimowy 2023/2024)
Pedagogika (semestr zimowy 2024/2025)
Pedagogika / Animacja kultury z profilem artystycznym - Taniec/Fotografia (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Animacja kultury z profilem artystycznym - Taniec/Fotografia (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Animacja kultury z profilem artystycznym - Taniec/Fotografia (semestr zimowy 2018/2019)
Pedagogika / Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Edukacja elementarna i wczesna edukacja artystyczna (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Edukacja elementarna i wczesna edukacja artystyczna (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Edukacja elementarna i wczesne nauczanie języka obcego (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Edukacja elementarna i wczesne nauczanie języka obcego (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna (semestr zimowy 2018/2019)
Pedagogika / Informatyka szkolna i edukacja medialna (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Informatyka szkolna i edukacja medialna (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Informatyka szkolna i edukacja medialna (semestr zimowy 2018/2019)
Pedagogika / Logopedia (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Logopedia (semestr zimowy 2018/2019)
Pedagogika / Logopedia i język migowy (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Logopedia i terapia pedagogiczna (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Nowe media w komunikacji społecznej z językiem angielskim (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka (semestr zimowy 2018/2019)
Pedagogika / Poradnictwo rodzinne i młodzieżowe z edukacją seksualną (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Poradnictwo rodzinne i młodzieżowe z edukacją seksualną (semestr zimowy 2018/2019)
Pedagogika / Resocjalizacja (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Resocjalizacja (semestr zimowy 2018/2019)
Pedagogika / Resocjalizacja z przygotowaniem do mediacji (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika specjalna (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (semestr zimowy 2018/2019)
Politologia (semestr zimowy 2017/2018)
Politologia (semestr zimowy 2017/2018)
Politologia (semestr zimowy 2018/2019)
Politologia (semestr zimowy 2019/2020)
Politologia (semestr zimowy 2020/2021)
Politologia (semestr zimowy 2022/2023)
Politologia (semestr zimowy 2023/2024)
Politologia / Politologia (semestr zimowy 2024/2025)
Politologia / Politologia - 40 plus (semestr zimowy 2021/2022)
Praca socjalna (semestr zimowy 2016/2017)
Praca socjalna (semestr zimowy 2017/2018)
Praca socjalna (semestr zimowy 2018/2019)
Praca socjalna (semestr zimowy 2019/2020)
Praca socjalna (semestr zimowy 2020/2021)
Praca socjalna (semestr zimowy 2021/2022)
Praca socjalna (semestr zimowy 2022/2023)
Praca socjalna (semestr zimowy 2023/2024)
Praca socjalna (semestr zimowy 2024/2025)
Resocjalizacja z kryminologią (semestr zimowy 2022/2023)
Resocjalizacja z kryminologią (semestr zimowy 2023/2024)
Resocjalizacja z kryminologią (semestr zimowy 2024/2025)
Socjologia (semestr zimowy 2016/2017)
Socjologia (semestr zimowy 2017/2018)
Socjologia (semestr zimowy 2018/2019)
Socjologia (semestr zimowy 2019/2020)
Socjologia (semestr zimowy 2020/2021)
Socjologia (semestr zimowy 2021/2022)
Socjologia (semestr zimowy 2022/2023)
Socjologia (semestr zimowy 2023/2024)
Socjologia (semestr zimowy 2024/2025)
Studia II stopnia
Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci (semestr zimowy 2024/2025)
Pedagogika (semestr zimowy 2019/2020)
Pedagogika (semestr zimowy 2020/2021)
Pedagogika (semestr zimowy 2021/2022)
Pedagogika (semestr zimowy 2022/2023)
Pedagogika (semestr zimowy 2023/2024)
Pedagogika (semestr zimowy 2024/2025)
Pedagogika / Animacja kultury z profilem artystycznym- Teatr (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Animacja kultury z profilem artystycznym- Teatr (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Animacja kultury z profilem artystycznym- Teatr (semestr zimowy 2018/2019)
Pedagogika / Edukacja elementarna (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Edukacja elementarna i edukacja medialna (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Edukacja elementarna i wspieranie dzieci w rozwoju zdolności (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Edukacja medialna i informatyczna (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Edukacja medialna i informatyczna (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Edukacja medialna i informatyczna (semestr zimowy 2018/2019)
Pedagogika / Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (semestr zimowy 2018/2019)
Pedagogika / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka (semestr zimowy 2018/2019)
Pedagogika / Pomoc społeczna i socjoterapia (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Pomoc społeczna i socjoterapia (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Pomoc społeczna i socjoterapia (semestr zimowy 2018/2019)
Pedagogika / Resocjalizacja z terapią specjalistyczną (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika / Resocjalizacja z terapią specjalistyczną (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika / Resocjalizacja z terapią specjalistyczną (semestr zimowy 2018/2019)
Political studies (semestr zimowy 2024/2025)
Politologia (semestr zimowy 2018/2019)
Politologia (semestr zimowy 2019/2020)
Politologia (semestr zimowy 2020/2021)
Politologia (semestr zimowy 2022/2023)
Politologia (semestr zimowy 2023/2024)
Politologia / Politologia - 40 plus (semestr zimowy 2021/2022)
Praca socjalna (semestr zimowy 2016/2017)
Praca socjalna (semestr zimowy 2017/2018)
Praca socjalna (semestr zimowy 2018/2019)
Praca socjalna (semestr zimowy 2019/2020)
Praca socjalna (semestr zimowy 2020/2021)
Praca socjalna (semestr zimowy 2021/2022)
Praca socjalna (semestr zimowy 2022/2023)
Praca socjalna (semestr zimowy 2023/2024)
Praca socjalna (semestr zimowy 2024/2025)
Projektowanie społeczne (semestr zimowy 2022/2023)
Projektowanie społeczne (semestr zimowy 2023/2024)
Projektowanie społeczne (semestr zimowy 2024/2025)
Resocjalizacja z kryminologią (semestr zimowy 2024/2025)
Sociology (semestr zimowy 2018/2019)
Sociology (semestr zimowy 2019/2020)
Sociology (semestr zimowy 2020/2021)
Sociology (semestr zimowy 2021/2022)
Sociology (semestr zimowy 2022/2023)
Sociology (semestr zimowy 2023/2024)
Sociology (semestr zimowy 2024/2025)
Socjologia (semestr zimowy 2016/2017)
Socjologia (semestr zimowy 2017/2018)
Socjologia (semestr zimowy 2018/2019)
Socjologia (semestr zimowy 2019/2020)
Socjologia (semestr zimowy 2020/2021)
Socjologia (semestr zimowy 2021/2022)
Socjologia (semestr zimowy 2022/2023)
Socjologia (semestr zimowy 2023/2024)
Socjologia (semestr zimowy 2024/2025)
Erasmus
WNS - oferta ERASMUS / Pedagogika - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2018/2019)
WNS - oferta ERASMUS / Pedagogika - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2018/2019)
WNS - oferta ERASMUS / Pedagogika - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2019/2020)
WNS - oferta ERASMUS / Pedagogika - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2019/2020)
WNS - oferta ERASMUS / Pedagogika - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2020/2021)
WNS - oferta ERASMUS / Pedagogika - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2020/2021)
WNS - oferta ERASMUS / Pedagogika - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2021/2022)
WNS - oferta ERASMUS / Pedagogika - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2021/2022)
WNS - oferta ERASMUS / Pedagogika - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2022/2023)
WNS - oferta ERASMUS / Pedagogika - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2022/2023)
WNS - oferta ERASMUS / Pedagogika - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2023/2024)
WNS - oferta ERASMUS / Pedagogika - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2023/2024)
WNS - oferta ERASMUS / Politologia - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2021/2022)
WNS - oferta ERASMUS / Politologia - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2021/2022)
WNS - oferta ERASMUS / Politologia - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2022/2023)
WNS - oferta ERASMUS / Politologia - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2022/2023)
WNS - oferta ERASMUS / Politologia - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2023/2024)
WNS - oferta ERASMUS / Politologia - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2023/2024)
WNS - oferta ERASMUS / Politologia - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2024/2025)
WNS - oferta ERASMUS / Politologia - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2024/2025)
WNS - oferta ERASMUS / Psychologia - Program Erasmus (semestr zimowy 2018/2019)
WNS - oferta ERASMUS / Psychologia - Program Erasmus (semestr zimowy 2019/2020)
WNS - oferta ERASMUS / Psychologia - Program Erasmus (semestr zimowy 2020/2021)
WNS - oferta ERASMUS / Psychologia - Program Erasmus (semestr zimowy 2021/2022)
WNS - oferta ERASMUS / Psychologia - Program Erasmus (semestr zimowy 2022/2023)
WNS - oferta ERASMUS / Psychologia - Program Erasmus (semestr zimowy 2023/2024)
WNS - oferta ERASMUS / Socjologia - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2018/2019)
WNS - oferta ERASMUS / Socjologia - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2018/2019)
WNS - oferta ERASMUS / Socjologia - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2019/2020)
WNS - oferta ERASMUS / Socjologia - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2019/2020)
WNS - oferta ERASMUS / Socjologia - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2020/2021)
WNS - oferta ERASMUS / Socjologia - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2020/2021)
WNS - oferta ERASMUS / Socjologia - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2021/2022)
WNS - oferta ERASMUS / Socjologia - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2021/2022)
WNS - oferta ERASMUS / Socjologia - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2022/2023)
WNS - oferta ERASMUS / Socjologia - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2022/2023)
WNS - oferta ERASMUS / Socjologia - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2023/2024)
WNS - oferta ERASMUS / Socjologia - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2023/2024)
WNS - oferta ERASMUS / Socjologia - Program Erasmus drugiego stopnia (semestr zimowy 2024/2025)
WNS - oferta ERASMUS / Socjologia - Program Erasmus pierwszego stopnia (semestr zimowy 2024/2025)
podyplomowe
Coaching w życiu i biznesie (semestr zimowy 2017/2018)
Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (semestr zimowy 2016/2017)
Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (semestr zimowy 2017/2018)
Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (semestr zimowy 2018/2019)
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera (semestr zimowy 2017/2018)
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera (semestr zimowy 2018/2019)
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera (semestr zimowy 2019/2020)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika (semestr zimowy 2016/2017)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika (semestr zimowy 2017/2018)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika (semestr zimowy 2018/2019)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika (semestr zimowy 2019/2020)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (semestr zimowy 2016/2017)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (semestr zimowy 2017/2018)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (semestr zimowy 2018/2019)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (semestr zimowy 2019/2020)
Edukacja seksualna. Wychowanie do życia w rodzinie (semestr zimowy 2016/2017)
Informatyka dla nauczycieli (semestr zimowy 2023/2024)
Informatyka dla nauczycieli (semestr zimowy 2024/2025)
Kryminologia z elementami wiktymologii (semestr zimowy 2016/2017)
Kryminologia z elementami wiktymologii (semestr zimowy 2017/2018)
Kryminologia z elementami wiktymologii (semestr zimowy 2018/2019)
Kwalifikacje pedagogiczne (semestr zimowy 2016/2017)
Kwalifikacje pedagogiczne (semestr zimowy 2017/2018)
Kwalifikacje pedagogiczne (semestr zimowy 2018/2019)
Kwalifikacje pedagogiczne (semestr zimowy 2019/2020)
Kwalifikacje pedagogiczne (semestr zimowy 2020/2021)
Kwalifikacje pedagogiczne (semestr zimowy 2021/2022)
Kwalifikacje pedagogiczne (semestr zimowy 2022/2023)
Kwalifikacje pedagogiczne (semestr zimowy 2023/2024)
Kwalifikacje pedagogiczne (semestr zimowy 2024/2025)
Logopedia (semestr zimowy 2016/2017)
Logopedia i język migowy (semestr zimowy 2016/2017)
Logopedia i Terapia Pedagogiczna (semestr zimowy 2016/2017)
Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (semestr zimowy 2016/2017)
Organizacja i zarządzanie oświatą (semestr zimowy 2016/2017)
Organizacja i zarządzanie oświatą (semestr zimowy 2017/2018)
Organizacja i zarządzanie oświatą (semestr zimowy 2018/2019)
Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński (semestr zimowy 2018/2019)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (semestr zimowy 2016/2017)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (semestr zimowy 2017/2018)
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (semestr zimowy 2018/2019)
Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (semestr zimowy 2020/2021)
Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (semestr zimowy 2021/2022)
Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (semestr zimowy 2022/2023)
Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (semestr zimowy 2023/2024)
Pedagogika specjalna - edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (semestr zimowy 2024/2025)
Pedagogika specjalna - edukacja włączająca (semestr zimowy 2019/2020)
Pedagogika specjalna - edukacja włączająca (semestr zimowy 2020/2021)
Pedagogika specjalna - edukacja włączająca (semestr zimowy 2021/2022)
Pedagogika specjalna - edukacja włączająca (semestr zimowy 2022/2023)
Pedagogika specjalna - edukacja włączająca (semestr zimowy 2023/2024)
Pedagogika specjalna - edukacja włączająca (semestr zimowy 2024/2025)
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności (semestr zimowy 2016/2017)
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności (semestr zimowy 2017/2018)
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności (semestr zimowy 2018/2019)
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności (semestr zimowy 2019/2020)
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności (semestr zimowy 2020/2021)
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności (semestr zimowy 2021/2022)
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności (semestr zimowy 2022/2023)
Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności (semestr zimowy 2023/2024)
Terapia pedagogiczna z arteterapią (semestr zimowy 2022/2023)
Terapia pedagogiczna z arteterapią (semestr zimowy 2023/2024)
Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych (semestr zimowy 2016/2017)
Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych (semestr zimowy 2017/2018)
Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych (semestr zimowy 2018/2019)
Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych (semestr zimowy 2019/2020)
Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna (semestr zimowy 2018/2019)
Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna (semestr zimowy 2019/2020)
Wczesne nauczanie języka obcego (semestr zimowy 2016/2017)
Wczesne nauczanie języka obcego (semestr zimowy 2017/2018)