SylabUZ

Psychologia
jednolite magisterskie
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł ogólny:
Biologiczne podstawy zachowań Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Nie
Filozofia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Język angielski I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Podstawy pomocy psychologicznej Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Podstawy postępowania naukowego dla psychologów Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Podstawy pracy grupowej i komunikacja interpersonalna Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Socjologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii I Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł ogólny:
Język angielski II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Język niemiecki II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Logika Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Pedagogika dla psychologów Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Podstawy pracy praktycznej (obserwacja, rozmowa psychologiczna, wywiad) Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Psychologia procesów poznawczych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Wprowadzenie do psychologii II Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne I Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł ogólny:
Język angielski III Ćwiczenia (45/-) 3 Nie Tak
Język niemiecki III Ćwiczenia (45/-) 3 Nie Tak
Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 7 Nie Nie
Psychologia emocji i motywacji Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia II Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Psychologia społeczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Trening interpersonalny Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne II Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł ogólny:
Diagnoza psychologiczna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Język angielski IV Ćwiczenia (45/-) 3 Tak Tak
Język niemiecki IV Ćwiczenia (45/-) 3 Tak Tak
Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Nie
Prawne aspekty pracy psychologa Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Psychologia osobowości Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Psychologia rodziny Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Psychometria Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł ogólny:
Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków Wykład (15/-), Ćwiczenia (45/-) 4 Nie Nie
Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Psychologia międzykulturowa Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Psychologia różnic indywidualnych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Psychopatologia rozwoju Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Testy do badania organiki Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Testy inteligencji Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Testy osobowości Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł ogólny:
Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku Wykład (15/-), Ćwiczenia (45/-) 4 Nie Nie
Podstawy seksuologii Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Proseminarium Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Psychologia starzenia się Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Psychologia zdrowia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Testy projekcyjne Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii edukacyjnej i wychowawczej Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii klinicznej Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii pracy, organizacji i zarządzania Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Moduł ogólny - fakultatywny:
Seminarium monograficzne IA - Psychologia uzależnień Seminarium (15/-) 2 Nie Tak
Seminarium monograficzne IB - Lęk społeczny Seminarium (15/-) 2 Nie Tak
Seminarium monograficzne IC - Elementy terapii poznawczej opartej na uważności Seminarium (15/-) 2 Nie Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł ogólny:
Etyka zawodu psychologa

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy psychopatologii

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Seminarium magisterskie I

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Trening asertywności i prezentacji

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Specjalność: Psychologia kliniczna:
Elementy psychiatrii

Występuje w specjalnościach: Psychologia kliniczna

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Nie Nie
Podstawy psychoterapii

Występuje w specjalnościach: Psychologia kliniczna

Wykład (15/-) 3 Tak Nie
Wprowadzenie do neuropsychologii

Występuje w specjalnościach: Psychologia kliniczna

Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wykład monograficzny - Psychologia zmiany i motywacji do terapii

Występuje w specjalnościach: Psychologia kliniczna

Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Specjalność: Psychologia edukacyjna i wychowawcza:
Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Metodyka pracy nauczyciela psychologa: Psychologiczna pomoc uczniom z trudnościami uczenia się

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Nie Nie
Praca psychologa z uczniem szczególnie zdolnym

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

Wykład (15/-) 3 Nie Nie
Trening umiejętności wychowawczych z elementami socjoterapii

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Specjalność: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania:
Kultura organizacyjna

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Motywowanie i ocena pracowników

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Negocjacje w biznesie

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Nie Nie
Psychologia pracy

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Specjalność: Psychoseksuologia:
Biologiczne podstawy seksualności

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Rozwój psychoseksualny w cyklu życia

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Wykład monograficzny - Współczesne problemy seksuologii człowieka

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Zdrowie seksualne i reprodukcyjne

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł ogólny:
Seminarium magisterskie II

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Moduł ogólny - fakultatywny:
Seminarium monograficzne IIA - Psychologia decyzji kadrowych

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Seminarium (15/-) 2 Nie Tak
Seminarium monograficzne IIB - Destrukcyjne schematy przystosowawcze

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Seminarium (15/-) 2 Nie Tak
Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Seminarium (15/-) 2 Nie Tak
Seminarium monograficzne IID - Positive Psychology

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Seminarium (15/9) 2 Nie Tak
Seminarium monograficzne IIE - Przemoc w rodzinie

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Seminarium (15/9) 2 Nie Tak
Specjalność: Psychologia kliniczna:
Doświadczenia traumatyczne

Występuje w specjalnościach: Psychologia kliniczna

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Psychologia sądowa

Występuje w specjalnościach: Psychologia kliniczna

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Psychoonkologia

Występuje w specjalnościach: Psychologia kliniczna

Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Psychopatologia

Występuje w specjalnościach: Psychologia kliniczna

Wykład (30/-), Ćwiczenia (60/-) 12 Tak Nie
Trening rozwoju osobistego

Występuje w specjalnościach: Psychologia kliniczna

Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Specjalność: Psychologia edukacyjna i wychowawcza:
Emisja głosu Wykład (5/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Nie Nie
Podejście systemowe w pracy z rodziną

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Problemy rehabilitacji i niepełnosprawności w edukacji

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Psychologia resocjalizacji

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Wybrane aspekty rozwoju psychicznego człowieka dorosłego

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Specjalność: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania:
Gry menadżerskie

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Patologia organizacji

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy coachingu

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Podstawy zarządzania organizacjami

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Psychologia Internetu

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Specjalność: Psychoseksuologia:
Edukacja seksualna

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Pomoc psychologiczna dla młodzieży, małżeństw i rodzin

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Psychologia płci

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Psychologia zaburzeń

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Seksualność osób chorych i osób z niepełnosprawnością

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Seksualność w dobie Internetu

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia prawne dotyczące płci i rodziny

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 9
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł ogólny:
Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Procesy grupowe

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium magisterskie III

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Specjalność: Psychologia kliniczna:
Pierwszy kontakt z pacjentem

Występuje w specjalnościach: Psychologia kliniczna

Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyka zawodowa (100h) - PK

Występuje w specjalnościach: Psychologia kliniczna

Praktyka (100/-) 5 Nie Nie
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Występuje w specjalnościach: Psychologia kliniczna

Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Psychosomatyka

Występuje w specjalnościach: Psychologia kliniczna

Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Typy pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów

Występuje w specjalnościach: Psychologia kliniczna

Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Specjalność: Psychologia edukacyjna i wychowawcza:
Metodyka pracy nauczyciela psychologa: Psychologiczne aspekty wspomagania rozwoju dziecka w kontekście edukacji Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Metodyka pracy nauczyciela psychologa: Rola psychologa w środowisku dydaktyczno-wychowawczym dziecka Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Pedagogika w pracy nauczyciela psychologa Wykład (5/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Podstawy dydaktyki Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praktyka zawodowa (120h) - PEW Praktyka (120/-) 5 Nie Nie
Specjalność: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania:
Diagnoza problemów organizacji

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Mobbing i molestowanie seksualne w środowisku pracy

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa (100h) - PPOiZ

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Praktyka (100/-) 5 Nie Nie
Psychologia ekonomiczna

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Psychologia reklamy i marketingu

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Specjalność: Psychoseksuologia:
Diagnoza i terapia ofiar przemocy seksualnej

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Podstawy psychoterapii w aspekcie zdrowia seksualnego

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Praktyka zawodowa (100h) - PZS

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Praktyka (100/-) 5 Nie Nie
Seksuologia kulturowo-społeczna

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Warsztat umiejętności komunikacyjnych w obszarze seksualności

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 10
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł ogólny:
Interwencja kryzysowa

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów psychologicznych

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium magisterskie IV

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Seminarium (30/-), Egzamin (0/-) 16 Tak Nie
Warsztaty psychologiczne

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Moduł ogólny - fakultatywny:
Wykład monograficzny IA - Współczesne problemy psychologii

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Wykład (15/-) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny IB - Psychologia rehabilitacji

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Wykład (15/-) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny IC - Psychology of Health and Ability Loss and Recovery

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny IIA - Psychologia bliskich związków i relacji

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Wykład (15/-) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny IIB - Stres, adaptacja i jakość życia

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia pracy, organizacji i zarządzania, Psychoseksuologia

Wykład (15/-) 2 Nie Tak
Specjalność: Psychologia kliniczna:
Psychologia agresji i konfliktów w praktyce klinicznej

Występuje w specjalnościach: Psychologia kliniczna

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Specjalność: Psychologia edukacyjna i wychowawcza:
Rozwiązywanie konfliktów w środowisku wychowawczym i szkolnym

Występuje w specjalnościach: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Specjalność: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania:
Zachowania organizacyjne

Występuje w specjalnościach: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Specjalność: Psychoseksuologia:
Etyka seksualna

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Psychologia sprawców przestępstw seksualnych

Występuje w specjalnościach: Psychoseksuologia

Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie