SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Computer architecture II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Computer architecture II
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-ArchitComp II-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Grzegorz Łabiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

The goal of the subject is:

  • to teach computer system working from programmer perspective,
  • educating students to understand the structure and architecture of computer system, (espacially processor-memory interaction),
  • developing basic skills for practical use of  x86 assembly language and mixing it with high-level programming language (eg. C language)

Wymagania wstępne

1. Computer architecture I

2. Principles of programming

Zakres tematyczny

In the first place the learning consists in teaching Windows operating system command line interprer commands and fundamentals of scripting. Next structure and architecture of computer system is instroduced and computer-memory interactions. Intel 8086 architecture: main registers, segment registers, instruction queue, control unit, bus interface, internal databus, Arythmetic Logic Unit, external address/data/control bus. List of instructions. Syntax and semantics of Microsoft ® Macro Assembler language. Addresses and pointers in assembler. Addressing modes. Defining and using simple data types in assembler. Using floating-point numbers. Controlling program flow. Mixed-language programming (C language and assembler language). Floating- and fix-point number systems. Compiling, linking and debugging. 

Metody kształcenia

Lecture: Conventional lecture

Laboratory: Laboratory exercises

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - a condition of pass is to obtain a positive grade in the written test.

Laboratory - a condition of pass is to obtain positive grades from all laboratory exercises that are expected to be performed within the laboratory program.

Components of the final grade = lecture: 50% + laboratory: 50%.

Literatura podstawowa

1. Microsoft Corporation, 1994, Programmer’s Guide. Microsoft (R).  MASM. Assembly-Language, Development System Version 6.1. For MS-DOS R  and WindowsTM OS
2. Eugeniusz Wróbel, Praktyczny kurs asemblera, Wydanie II, Helion, Gliwice, 2011
3. Kruk Stanisław, Asembler. Wykłady i ćwiczenia, Wydawnictwa Naukowe-Techniczne (WNT), Warszawa, 2009
4. Biernat Janusz, Architektura komputerów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002
5. Biernat Janusz, Organizacja i architektura systemu komputerowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001
6. Stallings W., Organizacja i architektura systemu komputerowego, Wydawnictwa Naukowe-Techniczne (WNT), Warszawa, 2004
7. Prokop Tomasz, Skorupski Andrze, Stępień Cezary, Wytrębowicz Jacek, Mikroporcesory firmy Intel, Wydawnictwo Naukowe PWN Sp. z o. o., Warszawa, 1992
8. Krzysztof Sacha, Andrzej Rydzewski, Mikroprocesor w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo WNT, Warszawa, 1987

Literatura uzupełniająca

1. Albing C., Vossen J.P., Newham C., Bash. Receptury, Helion, Gliwice, 2012
2. Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia, Wydawnictwa Naukowe-Techniczne (WNT), Warszawa, 2002
3. John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, Wydanie: drugie zmienione, dodruk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 (copyright 2005)
4. Harel David, Yishai Feldman, Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, Wydawnictwa Naukowe-Techniczne (WNT), Warszawa, 2008
5. Pash A., Trapani G., Lifehacker. Jak żyć i pracować z głową, Helion, Gliwice, 2012
6. Pash A., Trapani G., Lifehacker. Jak żyć i pracować z głową. Kolejne wskazówki, Helion, Gliwice, 2013

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Grzegorz Łabiak (ostatnia modyfikacja: 04-04-2018 12:36)