SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fundamentals of Android systems programming - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fundamentals of Android systems programming
Kod przedmiotu 11.9-WE-INFP-FoASP-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

  • familiarize students with basic information about Andoid system for mobile devies like cullar telephone, tablets and others devices e.g. TV;
  • building students’ knowledge about basic problems and about most important programming techniques for Android platform;
  • to shape students' understanding of the programming of multi-threaded touch-enabled user interfaces;
  • provide basic skills in the area of application design for Android platform.


 

Wymagania wstępne

Java programming language and WEB technology.

Zakres tematyczny

Installation and daily usage of programmer environment, proper installation of emulation (virtualization) subsystem for Android and it speedup under Windows operating system

Types of application for the Android system and their purpose

Programming and making of graphical user interface

Changing of visual styles of graphical user interface

Access and maintenance local and remote database for Android applications

Playing of multimedia files

Testing and debugging applications

Metody kształcenia

Lecture: conventional lecture
Laboratory: laboratory exercises, group work
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - the passing criterion is a sufficient mark from the final written test.
Laboratory - the passing criterion are positive marks for laboratory exercises and tests.
Final mark components = lecture: 50% + laboratory: 50%.

Literatura podstawowa

  1. Wallace Jackson: Android Apps for Absolute Beginners, Apress, 2017
  2. Allen Grant: Beginning Android, Apress, 2015
  3. Ian Darwin: Android Cookbook, 2nd Ed.,  O'Reilly Media, 2017
  4. Dave MacLean, Satya Komatineni, Grant Allen: Pro Android 5, Apress, 2015

Literatura uzupełniająca

  1. K. Matt Dupree: RxJava for Android App Development, O'Reilly Media, 2015

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marek Sawerwain, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-04-2018 15:18)