SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo urzędnicze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo urzędnicze
Kod przedmiotu 10.9-WX-AdP-PU-W-14_pNadGen3DBKA
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Norbert Banaszak
 • dr Rafał Bucholski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką prawa urzędniczego. Powyższe ma duże znaczenie z punktu widzenia podjęcia pracy w szeroko rozumianej administracji publicznej.

Wymagania wstępne

podstawy wiedzy o prawie pracy

Zakres tematyczny

wykład

 1. Pojęcie prawa urzędniczego.
 2. Nawiązanie stosunku pracy w korpusie służby cywilnej.
 3. Zmiana stosunku pracy członków korpusu służby cywilnej.
 4. Ustanie stosunku pracy w korpusie służby cywilnej.
 5. Prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej.
 6. Odrębności stosunku pracy na podstawie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.
 7. Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym.

Metody kształcenia

wykład, analiza tekstów z dyskusją

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin – pytania otwarte

Forma i warunki zaliczenia: Pozytywna ocena z egzaminu obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury.

Literatura podstawowa

 1. R. Borek-Buchajczuk, W. Perdeus, T. Liszcz (red.), Prawo urzędniczne, Lublin 2010.
 2. L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 27-03-2018 06:09)