SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Dyskurs kobiecy we współczesnej literaturze afroamerykańskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Dyskurs kobiecy we współczesnej literaturze afroamerykańskiej
Kod przedmiotu 09.2-WH-FAD-DKLA-Ć-15_pNadGen2SL8Z
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Mobley
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Omówienie dyskursu kobiecego we współczesnej literaturze afroamerykańskiej.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Historia rozwoju tradycji literackiej afroamerykańskich pisarek. Różnice między założeniami trzech podstawowych nurtów feministycznych a postulatami czarnego feminizmu. Feminizm a kobietyzm (womanism). Rasa, klasa i gender w dyskursie kobiecym we współczesnej literaturze afroamerykańskiej. Tożsamość hybrydalna a unikalność kulturowa. Historia a literatura. Polityka a literatura. Internacjonalizm i interkulturowość kobietyzmu. Estetyka utworów literackich pisarek afroamerykańskich.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie znajomości lektury obowiązkowej.

Literatura podstawowa

1.Angelou, M. Selected Poems.

2.Morrison, T. 1997. Beloved. London: Vintage.

3.Morrison, T. 2008. A Mercy. New York: Vintage.

4.Morrison, T. 2012. Home. New York: Alfred A. Knopf.

5.Naylor, G. 1992. Bailey’s Cafe. New York: Vintage.

6. Sanchez, S. Selected Poems.

7.Walker, A. 1998. By the Light of My Father’s Smile. New York: Random House.

8.Walker, A. 1988. The Color Purple. New York. HBJ.

9.Walker, A. 1992. Possessing the Secret of Joy. New York: HBJ.

Literatura uzupełniająca

1.Bell B. 2004. The Contemporary African American Novel: Its Folk Roots and Modern Literary Branches. Amherst and Boston: University of Massachusetts Press.

2.Cannon, K. G. 2003. Katie’s Canon: Womanism and the Soul of the Black Community. New York: Continuum, 2003.

3.Christian, B. 1980. Black Women Novelists: The Development of a Tradition, 1892–1976. Westport, Connecticut: Greenwood Press.

4.Davis, A. Y. 1983. Women, Race, and Class. New York: Vintage.

5.Hooks, B. 1992. Black Looks: Race and Representation. Boston, MA: South End Press.

6.Morrison, T. 2014. Interview by Junot Díaz. New York Public Library, New York. 13 Dec. 2013. <https://www.youtube.com/watch?v=J5kytPjYjSQ&feature=youtu.be&hd=1>. <http://www.tonimorrisonsociety.org/>.

7.Morrison, T. 2008. “The Site of Memory.” In What Moves at the Margin: Selected Nonfiction. Ed. Carolyn C. Denard, 65-82. Jackson: UP of Mississippi.

8.Walker, A. 1983. In Search of Our Mothers’ Gardens: A Womanist Prose by Alice Walker. SanDiego, New York, London: Harvest/HBJ.

9.Zamora, L.P., Faris, W. B. 1995. Magical Realism – Theory, History, Community. Durham: Duke University Press.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 22:32)