SylabUZ

Administracja
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia administracji Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Logika prawnicza Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Nauka administracji Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Nauka o państwie i polityce Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Organizacja i zarządzanie w administracji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Podstawy ekonomii Wykład (30/18) 2 Tak Nie
Podstawy prawoznawstwa Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Prawo konstytucyjne Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Wychowanie fizyczne cz.1 Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Moduł uzupełniający język obcy
Język angielski I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia doktryn politycznych i prawnych Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Instytucje i prawo Unii Europejskiej Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Ogólne prawo administracyjne Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Prawa człowieka i system ich ochrony Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Prawo cywilne z umowami w administracji Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Statystyka z demografią Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Zarys prawa pracy Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Przedmioty do wyboru
Europejskie standardy państwa prawa Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Podstawy socjologii i metody badań socjologicznych Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Moduł uzupełniający język obcy
Język angielski II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Finanse publiczne i prawo finansowe Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Podmioty systemu ochrony prawnej Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Postępowanie administracyjne Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Prawo międzynarodowe publiczne Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Publiczne prawo gospodarcze Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Szczególne prawo administracyjne Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Przedmioty do wyboru
Porównawcze prawo konstytucyjne Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Prawo ochrony rodziny Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Moduł uzupełniający język obcy
Język angielski III Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki III Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Materialne prawo podatkowe Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Praktyka (120 godzin) Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Prawo handlowe Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Prawo procedur podatkowych Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Technologie informatyczne w administracji Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Ustrój i zadania samorządu terytorialnego Wykład (30/18), Konwersatorium (15/9) 4 Tak Nie
Zarządzanie projektami w sektorze publicznym Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Przedmioty do wyboru
Filozofia prawna Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Podstawy psychologii Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Moduł uzupełniający język obcy
Język angielski IV Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki IV Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Podstawy prawa ochrony środowiska Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy rachunkowości Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Postępowanie egzekucyjne w administracji Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Prawo wyborcze Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/18) 5 Nie Nie
Techniki negocjacji i mediacji w administracji Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Tworzenie prawa w administracji Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmioty do wyboru
Ochrona danych osobowych Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Ochrona własności intelektualnej Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Etyka w administracji Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Prawo urzędnicze Wykład (30/18) 2 Tak Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/18) 10 Nie Nie
Spec.-administracja gospodarcza
Gospodarka komunalna Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Gospodarka przestrzenna Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Prawo budowlane Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Prawo ubezpieczeń Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Tak
System bankowy i kredytowy Wykład (30/18) 3 Tak Tak
Spec.-administracja publiczna
Administracja Unii Europejskiej Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Administracja zespolona i niezespolona Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Kontrola administracji Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Prawo zabezpieczeń społecznych Wykład (30/18) 3 Tak Tak
Zamówienia publiczne Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Tak
Spec.-adm. porządku i bezp. publicznego
Prawo ruchu drogowego Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Prawo stanów nadzwyczajnych Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Przepisy karne w prawie administracyjnym Wykład (30/18) 3 Tak Tak
Służby ochrony porządku i bezpieczeństwa Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Zarządzanie kryzysowe w administacji Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Tak
Spec.-administracja finansowa
Gospodarka finansowa przedsiębiorstw publicznych Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Nie Tak
Prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Tak
Prawo zamówień publicznych Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Prywatne prawo bankowe Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Publiczne prawo bankowe Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Tak Tak