SylabUZ

Biologia / Biologia molekularna
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Metabolizm Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Nie
Metodologia nauk przyrodniczych Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Metody analizy białek Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 8 Tak Nie
Metody statystyczne w biologii Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Techniki biologii molekularnej Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 7 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Błony biologiczne Wykład (20/-) 2 Tak Nie
Enzymologia Wykład (20/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Nie
Genetyka człowieka Wykład (20/-), Laboratorium (30/-) 8 Tak Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Techniki znakowania cząsteczek biologicznych Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 7 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia molekularna drobnoustrojów Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Genetycznie modyfikowane organizmy Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Kultury in vitro Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (60/-) 6 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 1 (społeczny/humanistyczny) ...................................................... Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (45/-) 4 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bioetyka Wykład (10/-) 1 Nie Nie
Bioinformatyka Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (60/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 2 (oferta ogólnouczelniana) ............................................................. Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (45/-) 15 Nie Nie
Techniki rekonstrukcji filogenezy Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie