SylabUZ

Biotechnologia
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekologia terenów uprzemysłowionych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Metodologia pracy doświadczalnej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Mikrobiologia molekularna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Programowanie obiektowe w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Przedmiot wybieralny 1. Metody analizy białek/Techniki znakowania cząstek biologicznych Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 2. Procesy biotechnologiczne w technologii żywności/Zastosowania bioinformatyki Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 2. Wybrane zagadnienia z enzymologii/Genetyka człowieka Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 3. Fizjologiczne mechanizmy adaptacyjne do środowiska/Metody rekonstrukcji filogenezy Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Techniki mikroskopowe w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biotechnologia ekosystemów Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Tak Nie
Ekologiczne aspekty w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 5 Tak Nie
Nanobiotechnologia Wykład (15/-), Laboratorium (25/-) 4 Tak Nie
Pracownia magisterska Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 4. Metody chromatograficzne w analityce/ Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Rośliny i grzyby w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Zwierzęta w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekologia biochemiczna Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 5 Tak Nie
Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Pracownia magisterska Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 5. Biosensory/Mikrobioanalityka Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 6. Metabolity wtórne roślin/Substancje semiochemiczne pochodzenia roślinnego Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Regulacja cyklu komórkowego Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Toksykologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Pracownia magisterska Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 7. Procesy biotechnologiczne w technologii żywności/Wybrane zagadnienia z enzymologii Wykład (30/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 7. Wybrane zagadnienia z enzymologii/Genetyka człowieka Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 8 (oferta ogólnouczelniana) ............................................................. Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 9 (społeczny/humanistyczny) ...................................................... Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (15/-) 16 Nie Nie