SylabUZ

Ochrona środowiska / Ochrona zasobów naturalnych
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biotechnologia w ochronie środowiska Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Ekofizjografia Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Nie
Ekologia człowieka Wykład/Zdalne (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Gospodarka łowiecka Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Mikrobiologia środowiskowa Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Nie
Odnawialne źródła energii Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekohydrologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Fitosocjologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Ochrona zwierząt w ogrodach zoologicznych Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Planowanie przestrzenne Wykład (10/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekotoksykologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Gospodarka leśna Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Polityka ochrony środowiska Wykład/Zdalne (15/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (60/-) 7 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 1 ................................................................................................. Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (45/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Edukacja przyrodnicza Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Ekologia środowiska pracy Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Genetycznie modyfikowane organizmy Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (60/-) 3 Nie Nie
Praktyczne sposoby ochrony przyrody Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 2 (społeczny/humanistyczny) ...................................................... Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Nie Nie
Przedmiot wybieralny 3 (oferta ogólnouczelniana)........................................................... Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (45/-) 15 Nie Nie