SylabUZ

Mechanika i budowa maszyn / Mechatronika
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja wytwarzania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Język obcy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Mechanika analityczna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Techniki wytwarzania - obróbka bezubytkowa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Techniki wytwarzania - obróbka ubytkowa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Współczesne materiały inżynierskie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Zarządzanie personelem Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyka w nowych technologiach Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Elektryczne elementy wykonawcze Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Inżynieria procesów przemysłowych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Kompatybilność systemów mechatroniki Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Narzędzia informatyczne w projektowaniu maszyn inteligentnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 3 Nie Nie
Praktyka kierunkowa Praktyka (0/0) 5 Nie Nie
Projektowanie maszyn inteligentnych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Projektowanie układów i systemów automatyki Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 5 Nie Nie
Systemy mikromechaniczne Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Innowacyjne metody organizacji działalności inżynierskiej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 1 Nie Nie
Przemysłowe systemy pomiarowe i przetworniki pomiarowe w mechatronice Wykład (30/18), Projekt (15/9) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Systemy zarządzania jakością Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Teoria eksperymentu i zarządzanie wynikami badań Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie