SylabUZ

Filozofia
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozofia nauki Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Historia europejskich idei filozoficznych Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Historia europejskich idei filozoficznych Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Historia nieeuropejskich idei filozoficznych Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Historia nieeuropejskich idei filozoficznych Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Metody humanistyki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Nie
Metody humanistyki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Translatorium: Język angielski Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Translatorium: język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bioetyka Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Kultura filozoficzna Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Logiczna analiza przekazu Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Logiczna analiza przekazu Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Metaetyka Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z historii filozofii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z historii filozofii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 10 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Epistemologiczne podstawy etyki Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Etyka społeczna Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Etyka społeczna Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Historia doktryn etycznych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł F B3: Człowiek i wartości w świecie Fiodora Dostojewskiego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Filozofia dziejów Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Historia filozofii w Polsce Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Tanatologia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Opcja J: angielska Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Opcja J: niemiecka Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Opcja J: rosyjska Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium monograficzne: Filozofia teoretyczna Seminarium (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium monograficzne: Filozofia teoretyczna Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Etyka biznesu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Etyka w nauce Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Moduł FA4: Etyka w nauce Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA4: Kobiety i filozofia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA4: Osobowość moralna w tradycji filozofii i psychologii Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA4: Uhistoryczniona filozofia nauki T. S. Khuna i P. K. Feyerabenda Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB4: Polemiki filozoficzne XX--lecia międzywojennego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB4: Filozofia edukacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB4: Filozofia sztuki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB4: Logika pragmatyczna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (30/-) 14 Nie Nie
Seminarium monograficzne: Filozofia praktyczna Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium monograficzne: Filozofia praktyczna Seminarium (30/-) 6 Nie Nie