SylabUZ

Fizyka medyczna
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot obowiązkowy ogólny
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowy podstawowy
Analiza matematyczna I Wykład (60/-), Ćwiczenia (60/-) 10 Tak Nie
Bezpieczeństwo i higiena pracy Wykład (4/-) 0 Nie Nie
Metody algebraiczne i geometryczne w fizyce Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Podstawy fizyki I - Mechanika Wykład (45/-), Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Przedmiot oferowany
Oprogramowanie OpenSource* Laboratorium (45/-) 3 Nie Tak
Technologie informacyjne Laboratorium (45/-) 3 Nie Tak
Przedmiot obowiązkowe kierunkowy
Teoria pomiarów Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Wstęp do biologii i biologii medycznej Wykład (30/-) 3 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot obowiązkowy ogólny
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowy podstawowy
Analiza matematyczna II Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 5 Tak Nie
Chemia Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Podstawy fizyki II - Termodynamika Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot oferowany
Podstawy języków skryptowych Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 6 Nie Tak
Podstawy programowania w języku C++ Wykład (30/-), Laboratorium (45/-) 6 Nie Tak
Przedmiot obowiązkowe kierunkowy
Anatomia i fizjologia człowieka I Wykład (45/-) 4 Tak Nie
Komputerowe przetwarzanie danych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Laboratorium fizyczne - Mechanika, Termodynamika Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot obowiązkowy ogólny
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowy podstawowy
Metody matematyczne fizyki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Podstawy fizyki III - Elektryczność i magnetyzm Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 5 Tak Nie
Przedmiot oferowany
Analiza danych medycznych w pakiecie R I* Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Tak
Podstawy statystyki medycznej I Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Tak
Przedmiot obowiązkowe kierunkowy
Analiza sygnałów Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (30/-) 6 Tak Nie
Anatomia i fizjologia człowieka II Wykład (45/-) 4 Tak Nie
Laboratorium fizyczne - Elektryczność i magnetyzm Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot obowiązkowy ogólny
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowy podstawowy
Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-) 5 Tak Nie
Przedmiot oferowany
Analiza danych medycznych w pakiecie R II* Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Tak
Elektrotechnika z elektroniką - Elementy budowy elektronicznych urządzeń pomiarowych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Tak
Elektrotechnika z elektroniką - podstawy układów elektronicznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Tak
Przedmiot społeczny
Trening nawiązywania kontaktu z pacjentem Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowe kierunkowy
Biofizyka Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna I Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Laboratorium fizyczne - Optyka, fizyka współczesna Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Podstawy statystyki medycznej II Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot obowiązkowy ogólny
Język angielski Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo pracy ergonomia Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowy podstawowy
Podstawy fizyki kwantowej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot obowiązkowe kierunkowy
Fizyka jądrowa w medycynie nuklearnej I Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Instrumentarium, obrazowanie i diagnostyka medyczna II Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 4 Tak Nie
Ochrona radiologiczna Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Pracownia biofizyczna i biochemiczna Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (80/-) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot oferowany
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot humanistyczny
Etyka zawodów medycznych Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot obowiązkowe kierunkowy
Analiza szeregów czasowych w zastosowaniach medycznych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Fizyka jądrowa w medycynie nuklearnej II Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy ratownictwa medycznego Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Praca licencjacka Ćwiczenia (0/-) 9 Nie Nie
Praktyczne metody obrazowania medycznego Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium - Terapia kardiologiczna Seminarium (30/-) 3 Nie Nie