SylabUZ

Zarządzanie
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Język angielski

Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie

Język niemiecki

Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Koncepcje zarządzania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Makroekonomia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Organizacja systemów produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Proseminarium Proseminarium (60/54) 3 Nie Nie
Przedsiębiorczość Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Rachunkowość zarządcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Społeczna odpowiedzialność biznesu Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie strategiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Zarządzanie wiedzą Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania operacyjne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Logistyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Negocjacje w biznesie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Operacje połączone Projekt (15/9) 2 Nie Tak

Przedmiot ogólnouczelniany

Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (45/45) 4 Nie Nie
Statystyka matematyczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Team building Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Wspomaganie procesów decyzyjnych Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Menedżer personalny
Polityka oceniania pracowników Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Profesjonalizacja doboru pracowników Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Współczesny menadżer personalny, sylwetka, funkcje Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Strategie rozwoju biznesu
Ekonomia menedżerska Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Formy finansowania działalności gospodarzcej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Lean management Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Zarządz.logistyczne
Controlling logistyczny Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Projektowanie systemów logistycznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Zarz.małym i srednim przeds.
Analiza danych w MŚP Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Finansowanie działalności gospodarzcej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w organizacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Zarządz.w organ.publ. i społ
Partnerstwo publiczno -społeczne i partnerstwo publiczno-prywatne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podmioty ekonomii spłecznej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Sektor publiczny i jego funkcje Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza rynku Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Dzieje cywilizacji europejskiej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Prawo cywilne Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Public relations Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Tak
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (45/45) 5 Nie Nie
Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Tak
Zarządzanie procesami zmian Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Specj.-Menedżer personalny
Budowanie relacji poprzez komunikowanie się Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
System motywowania w organizacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Współczesne metody doskonalenia pracowników Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Strategie rozwoju biznesu
Diagnozowanie i raportowanie w działalności gospodarczej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Sieciowe formy współpracy Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie zespołem projektowym Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Zarządz.logistyczne
Automatyczna identyfikacja danych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Systemy informatyczne w logistyce Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Transport w systemach logistycznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Zarz.małym i srednim przeds.
Lean management Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Lokalizacja przedsiębiorstw Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie finansami w MŚP Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Zarządz.w organ.publ. i społ
Finansowe stymulowanie rozwoju organizacji publicznych i społecznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Marketingowe uwarunkowania sukcesu organizacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym w organizacjach Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Polityka gospodarcza Wykład (15/9) 3 Nie Tak
Seminarium dyplomowe 3 Seminarium (60/54) 20 Nie Nie
Zarządzanie wielokulturowością Wykład (15/9) 3 Nie Tak
Specj.-Menedżer personalny
Rynek pracy z perspektywy przedsiębiorcy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Strategie rozwoju biznesu
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie przez jakość Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Specj.-Zarządz.logistyczne
Gospodarka magazynowa i zapasami Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Zarz.małym i srednim przeds.
Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Zarządz.w organ.publ. i społ
Nowoczesne metody zarządzania w organizacjach publicznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (15/9) 3 Nie Nie