SylabUZ

Bezpieczeństwo narodowe
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo technologiczne informacji Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Geografia gospodarcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie

Język angielski

Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie

Język niemiecki

Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Organizacyjne podstawy bezpieczeństwa publicznego Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Pierwsza pomoc Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej Wykład (15/9) 3 Tak Nie
Proseminarium Proseminarium (60/54) 4 Nie Nie
Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Socjologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza rynku Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Historia bezpieczeństwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Marketing międzynarodowy Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Tak
Negocjacje Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Polityka regionalna w Polsce Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie

Przedmiot ogólnouczelniany

Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Public relations w bezpieczeństwie Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (45/45) 4 Nie Nie
Strategie bezpieczeństwa narodowego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Zarządzanie globalne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Zarządzanie procesami zmian Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Tak
Zarządzanie strategiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Specj.-Bezpieczeństwo biznesu i administarcji
Analiza bezpieczeństwa ekonomicznego Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Technologie GIS Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Bezpieczeństwo publiczne
Kierowanie i dowodzenie w systemach bezpieczeństwa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Tworzenie zespołów Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Specj.-Zarządzanie kryzysowe
Systemy zarządzania w bezpieczeństwie Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Współczesne systemy bezpieczeństwa Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Polityka innowacyjna Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Tak
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (45/45) 6 Nie Nie
Systemy innowacji Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Tak
Wybrane problemy ochrony ekonomicznej państw Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Zarządzanie infrastrukturą krytyczną Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Zarządzanie inwestycjami w sferze bezpieczeństwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Zarządzanie kryzysowe Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Specj.-Bezpieczeństwo biznesu i administarcji
Bezpieczeństwo w sieci Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Interfejsy informacji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Inżynieria wiedzy Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Bezpieczeństwo publiczne
Ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce i w krajach UE Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Wyzwania i zagrożenia współczesnego świata Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem systemów informacyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie środowiskiem w służbach publicznych Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Zarządzanie kryzysowe
Społeczeństwo wiedzy Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Strategie i doktryny militarne Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Systemy wspomagania decyzji Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka zawodowa Praktyka (360/360) 12 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 3 Seminarium (60/54) 15 Nie Nie
Specj.-Bezpieczeństwo biznesu i administarcji
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Bezpieczeństwo publiczne
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Zarządzanie kryzysowe
Wykład monograficzny specjalnościowy Wykład (15/9) 3 Nie Nie