SylabUZ

Prawo samorządu terytorialnego
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dochody jednostek samorządu terytorialnego Wykład (-/6) 2 Nie Nie
Gospodarka jednostek samorządu terytorialnego Ćwiczenia (-/6) 2 Nie Nie
Instytucje demokracji bezpośredniej w samorządzie terytorialnym Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Konstytucyjne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego Wykład (-/4) 1 Nie Nie
Nadzór nad samorządem terytorialnym Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Nowe zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Ćwiczenia (-/8) 1 Nie Nie
Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa Ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
Postępowanie administracyjne organów jednostek samorządu terytorialnego Ćwiczenia (-/8) 2 Tak Nie

Prawo finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykład (-/10) 4 Tak Nie
Prawo ustrojowe samorządu terytorialnego Wykład (-/5) 2 Tak Nie
Samorząd terytorialny w wybranych krajach Ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
System administracji publicznej Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Tworzenie prawa miejscowego Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego Wykład (-/5) 2 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Administracyjne postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Ćwiczenia (-/4) 2 Nie Nie

Etyka w administracji publicznej

Ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie

Europejskie programy strukturalne dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykład (-/6) 2 Tak Nie

Gospodarka nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego

Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie

Koncepcja prawa projektów publicznych

Ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie

Nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego

Wykład (-/6) 2 Nie Nie

Procedury administracyjne w sprawach świadczeń systemu pomocy społecznej i wspierania rodziny

Ćwiczenia (-/6) 2 Nie Nie

Procedury administracyjne w sprawach zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska

Ćwiczenia (-/8) 2 Tak Nie

Sądowa kontrola działań administracji samorządowej

Wykład (-/8) 2 Nie Nie

Seminarium dyplomowe

Seminarium (-/10) 4 Nie Nie

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie

Wybrane zagadnienia prawa cywilnego

Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie

Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego

Wykład (-/5) 2 Nie Nie