SylabUZ

Ekonomia
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonomia menedżerska Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Historia myśli ekonomicznej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Informatyczne systemy wspomagania rachunkowości Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Makroekonomia zaawansowana Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Mikroekonomia zaawansowana Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Najnowsza historia społeczna Polski Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Prawo gospodarcze Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie produkcją Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Język angielski 1 Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Język niemiecki 1 Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Proseminarium Proseminarium (60/54) 3 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonometria i prognozowanie gospodarcze Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Ekonomia matematyczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Ekonomia międzynarodowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Specj.-Ekonomia menedżerska
Budowanie relacji przez komunikowanie się

Występuje w specjalnościach: Ekonomia menedżerska

Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie kreatywnością pracowników

Występuje w specjalnościach: Ekonomia menedżerska

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia
Ekonomia ochrony zdrowia

Występuje w specjalnościach: Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Organizacja ochrony zdrowia w Polsce i na świecie

Występuje w specjalnościach: Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Ekonomia przedsiębiorstwa
Ekonomika przedsiębiorstwa

Występuje w specjalnościach: Ekonomia przedsiębiorstwa

Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Gry strategiczne

Występuje w specjalnościach: Ekonomia przedsiębiorstwa

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Tak
Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Tak
Język angielski 2 Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Język niemiecki 2 Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Krajowy system innowacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Negocjacje w biznesie Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Polityka innowacyjna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak

Przedmiot ogólnouczelniany

Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (45/45) 4 Nie Tak
Zarządzanie procesami zmian Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Specj.-Rachunkowość i doradztwo finansowe
Finanse i rachunkowośc małej firmy

Występuje w specjalnościach: Rachunkowość i doradztwo finansowe

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Sprawozdawczość finansowa

Występuje w specjalnościach: Rachunkowość i doradztwo finansowe

Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Specj.-Ekonomia menedżerska
Ekonomia behawioralna

Występuje w specjalnościach: Ekonomia menedżerska

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Finansowanie działalności gospodarczej

Występuje w specjalnościach: Ekonomia menedżerska

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Instytucje wsparcia biznesu

Występuje w specjalnościach: Ekonomia menedżerska

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Społeczna odpowiedzialność biznesu

Występuje w specjalnościach: Ekonomia menedżerska

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia
Prawo w ochronie zdrowia

Występuje w specjalnościach: Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia

Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Rachunkowość zarządcza

Występuje w specjalnościach: Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Socjologiczne i psychologiczne aspekty ochrony zdrowia

Występuje w specjalnościach: Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Występuje w specjalnościach: Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Ekonomia przedsiębiorstwa
Analiza umów i kontraktów

Występuje w specjalnościach: Ekonomia przedsiębiorstwa

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Internacjonalizacja przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce

Występuje w specjalnościach: Ekonomia przedsiębiorstwa

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Marketing międzynarodowy

Występuje w specjalnościach: Ekonomia przedsiębiorstwa

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzaie logistyczne

Występuje w specjalnościach: Ekonomia przedsiębiorstwa

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Ekonomia środowiska Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Ekonomia zrównoważonego rozwoju Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Logistyka miejska Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Logistyka międzynarodowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Międzynarodowy system walutowy Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Tak
Rynki finansowe i kapitałowe Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Tak
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (45/45) 5 Nie Tak
Zarządzanie finansami Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Zarządzanie projektem inwestycyjnym Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Specj.-Rachunkowość i doradztwo finansowe
Analiza umów i kontraktów

Występuje w specjalnościach: Rachunkowość i doradztwo finansowe

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Doradztwo finansowe

Występuje w specjalnościach: Rachunkowość i doradztwo finansowe

Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Kontrola i rewizja podatkowa

Występuje w specjalnościach: Rachunkowość i doradztwo finansowe

Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Rachunkowość zarządcza

Występuje w specjalnościach: Rachunkowość i doradztwo finansowe

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka zawodowa Praktyka (360/360) 12 Nie Nie
Specj.-Ekonomia menedżerska
Wykład monograficzny specjalnościowy - Ekonomia menedżerska

Występuje w specjalnościach: Ekonomia menedżerska

Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia
Wykład monograficzny specjalnościowy - Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia

Występuje w specjalnościach: Ekonomia i organizacja ochrony zdrowia

Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Ekonomia przedsiębiorstwa
Wykład monograficzny specjalnościowy - Ekonomia przedsiębiorstwa

Występuje w specjalnościach: Ekonomia przedsiębiorstwa

Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Seminarium dyplomowe 3 Seminarium (60/60) 15 Nie Tak
Specj.-Rachunkowość i doradztwo finansowe
Wykład monograficzny specjalnościowy - Rachunkowość i doradztwo finansowe

Występuje w specjalnościach: Rachunkowość i doradztwo finansowe

Wykład (15/9) 3 Nie Nie