SylabUZ

Politologia
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Konflikty społeczne Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Myślenie polityczne Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny (A): Kamień w kulturze Wykład (30/-) 5 Tak Nie
Przedmiot humanistyczny (B): Studium historii Wykład (30/-) 5 Tak Nie
Retoryka i argumentacja polityczna Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Szkoła debatowania i sporu politycznego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do badań politologicznych Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Administracja publiczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Historia polityczna Polski XX wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Najnowsza historia polityczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa RP Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Wstęp do nauki o państwie i prawie Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wstęp do nauki o polityce Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia wojska i wojskowości Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Myśl polityczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Projekt Projekt (30/-) 6 Nie Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Stosunki międzynarodowe Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozofia polityki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot ogólnouczelniany

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Samorząd i polityka lokalna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Siły zbrojne i służby bezpieczeństwa publicznego RP Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Systemy polityczne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Współczesne spory i konflikty międzynarodowe Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Zarządzanie bezpieczeństwem Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Marketing polityczny Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Mniejszości narodowe w konfliktach zbrojnych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Organizacja i zarządzanie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Partie polityczne i systemy partyjne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Praktyka Praktyka (30/-) 3 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium licencjackie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Statystyka i demografia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
System polityczny RP Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Teorie geopolityczne XX i XXI wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropologia polityki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Integracja europejska Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Integracja europejska Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Polityka społeczno-gospodarcza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Polska polityka zagraniczna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Religie świata Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium licencjackie Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Studia strategiczne Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Studia strategiczne Konwersatorium (30/-) 4 Tak Nie