SylabUZ

Budownictwo / Technologia i organizacja budownictwa
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Matematyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Metody komputerowe Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Numeryczne modelowanie konstrukcji Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Pomiary geodezyjne w trakcie montażu Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Teoria sprężystości i plastyczności Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Złożone konstrukcje betonowe I Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Złożone konstrukcje metalowe I Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
przed. obieralny A- TiOB (sem. I)
Ochrona budynków, budowli i ich otoczenia przed hałasem Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wybrane zagadnienia z realizacji obiektów przemysłowych Wykład (15/9) 2 Nie Tak
przed. obieralny B- TiOB (sem. I)
Badania podłoża gruntowego Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Optymalizacja konstrukcji Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Renowacja budynków Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonomika budownictwa II Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Marketing w firmie budowlanej Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Metody podejmowania decyzji Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Nośność elementów konstrukcyjnych w fazie montażu Projekt (15/9) 1 Nie Nie
Nowoczesne materiały i technologie Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Procesy inwestycyjne,umowy, przetargi Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Racjonalizacja energii w budynkach Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Technologia robót remontowych i modernizacyjnych Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Wizualizacja budowy i zaplecza produkcyjnego Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Podstawy wyceny nieruchomości Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
przed. obieralny - TiOB (sem. III)
Laboratorium specjalistyczne Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 11 Nie Tak
Seminarium dyplomowe Laboratorium (30/18) 5 Nie Tak
przed. obieralny A- TiOB (sem. III)
Wykład monograficzny 1 Wykład (30/18) 1 Nie Tak
Wykład monograficzny 2 Wykład (30/18) 1 Nie Tak
nauki społeczne
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi w1 Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Tak Tak
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi w2 Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Tak Tak
przed.obieralny
Język angielski - translatorium Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Tak
Język niemiecki - translatorium Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Tak
Przedmiot humanistyczny II w1 Wykład (30/30) 3 Nie Tak
Przedmiot humanistyczny II w2 Wykład (30/30) 3 Nie Tak