SylabUZ

Pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)
(plan nieopublikowany)


Lista przedmiotów oferowanych
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Emisja głosu (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Komunikacja językowa (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Literatura dziecięca (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/50) 8 Tak Nie

Metodyka edukacji językowej w klasach I-III (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Metodyka edukacji językowej w przedszkolu (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Metodyka i trudności w wychowaniu dziecka (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie

Metodyka muzyki w edukacji dziecka (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie

Metodyka plastyki w edukacji elementarnej (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie

Metodyka środowiska społeczno-przyrodniczego w edukacji elementarnej (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Metodyka techniki w edukacji dziecka (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie

Metodyka wychowania fizycznego w edukacji elementarnej (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie

Patologie społeczne (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie

Pedagogika elementarna (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Pedagogika specjalna (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Podstawy dydaktyki ogólnej (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie

Podstawy pedagogiki (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Praktyka pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej (Wydział Nauk Społecznych)

Praktyka (-/60) 8 Nie Nie

Praktyka pedagogiczna w przedszkolu (Wydział Nauk Społecznych)

Praktyka (-/60) 8 Nie Nie

Praktyka pedagogiczna z terapii pedagogicznej (Wydział Nauk Społecznych)

Praktyka (-/60) 8 Nie Nie

Psychologia kliniczna (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Psychologia rozwojowa (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Psychologia uczenia się (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/10) 2 Nie Nie

Psychologia wychowawcza (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/10) 2 Nie Nie

Psychologiczne podstawy diagnozy i terapii (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie

Seminarium dyplomowe (Wydział Nauk Społecznych)

Seminarium (-/15) 8 Nie Nie

Wprowadzenie do terapii pedagogicznej (Wydział Nauk Społecznych)

Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie

Zagadnienia wybrane nauczania języka polskiego (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Zagadnienia wybrane nauczania matematyki (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Zagadnienia wybrane wiedzy o przyrodzie (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie

Zastosowanie komputera w edukacji dziecka (Wydział Nauk Społecznych)

Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie