SylabUZ

Informatyka
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Algebra liniowa z geometrią analityczną Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Algorytmy i struktury danych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Analiza matematyczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Architektura komputerów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Bezpieczeństwo pracy z elementami ergonomii Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Logika obliczeniowa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Podstawy programowania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza danych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Fizyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Podstawy systemów dyskretnych Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Programowanie obiektowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Technika eksperymentu Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Teoretyczne podstawy informatyki Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Wprowadzenie do sieci komputerowych Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Grafika komputerowa Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Język angielski I Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Język Java i technologie Web Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Sieci komputerowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Systemy operacyjne Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Układy cyfrowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bazy danych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Elementy sztucznej inteligencji Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Inżynieria oprogramowania Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Język angielski II Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Języki skryptowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Programowanie współbieżne i rozproszone Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski III Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Systemy wbudowane Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 6 Tak Nie
Inżynieria systemów mikroinformatycznych
Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Języki modelowania systemów cyfrowych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Programowanie aplikacji biznesowych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 6 Tak Tak
Projektowanie systemów informatycznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Projektowanie urządzeń mikroinformatycznych Altium Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 6 Tak Tak
Przemysłowe systemy informatyczne
Aplikacje internetowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Tak
Integracja przemysłowych systemów informatycznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie projektowania Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Układy i systemy mikroprocesorowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 7 Tak Nie
Sieciowe systemy informatyczne
Bezpieczeństwo w systemach i sieciach komputerowych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Podstawy modelowania programów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 7 Tak Tak
Podstawy programowania na platformę Android Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Programowanie gier 3D Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 7 Tak Tak
Zaawansowane technologie usług sieciowych Wykład (30/18), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski IV Laboratorium (30/18) 2 Tak Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium specjalistyczne I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Testowanie i rozwój aplikacji Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Inżynieria systemów mikroinformatycznych
Administrowanie systemami informatycznymi Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Tak
Diagnostyka systemów cyfrowych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Tak
Programowanie zdarzeniowe skalowanych systemów internetowych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Tak
Projekt grupowy Projekt (60/36) 6 Nie Nie
Projektowanie wielowarstwowych systemów internetowych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Tak
Technologie i aplikacje mobilne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Tak
Wprowadzenie do hurtowni danych i baz wiedzy Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Tak
Przemysłowe systemy informatyczne
Internet przedmiotów Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 5 Tak Tak
Komputerowe sieci przemysłowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Tak
Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Projekt grupowy Projekt (60/36) 6 Nie Nie
Sieci bezprzewodowe Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 5 Tak Tak
Technika przetwarzania sygnałów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Tak
Sieciowe systemy informatyczne
Platforma.NET Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 6 Tak Tak
Programowanie urządzeń mobilnych Wykład (30/18), Projekt (15/9) 4 Nie Tak
Projekt grupowy Projekt (60/36) 6 Nie Nie
Projektowanie sieci komputerowych Wykład (15/18), Laboratorium (30/9) 4 Nie Tak
Technologie RAD w projektowaniu aplikacji Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 6 Tak Tak
Telefonia internetowa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Usługi w sieciach mobilnych Wykład (30/18), Projekt (15/9) 4 Nie Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Komunikacja interpersonalna Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (160/160) 6 Nie Nie
Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium specjalistyczne II Seminarium (180/108) 17 Nie Nie
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Wykład (15/9) 1 Nie Nie