SylabUZ

Administracja
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy - obowiązkowy
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Komparatystyka prawnicza Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Kontrola konstytucyjności i legalności prawa Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Polski styl urzędowo-kancelaryjny - kształtowanie i stan współczesny Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
System ochrony prawnej w Unii Europejskiej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Wykładnia i stosowanie prawa Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Moduł wspomagający kierunkowy
Seminarium magisterskie Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy - specjalność administracja ogólna
Administracja w wybranych krajach

Występuje w specjalnościach: Administracja ogólna

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Prawo samorządowe z elementami ochrony środowiska

Występuje w specjalnościach: Administracja ogólna

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Moduł podstawowy - obowiązkowy
Odpowiedzialność w administracji publicznej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Postępowanie sądowo-administracyjne Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Prawo dewizowe Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Prawo karne skarbowe Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Zasady ustroju politycznego państwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Moduł wspomagający kierunkowy
Seminarium magisterskie Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Moduł kierunkowy - specjalność administracja samorządowa
Samorządowe prawo finansowe

Występuje w specjalnościach: Administracja samorządowa

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Tworzenie aktów prawa miejscowego

Występuje w specjalnościach: Administracja samorządowa

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Moduł kierunkowy - specjalność służby publiczne
Publiczne służby zatrudniania

Występuje w specjalnościach: Służby publiczne

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Służby, inspekcje i straże

Występuje w specjalnościach: Służby publiczne

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy - specjalność administracja ogólna
Prawo administracyjne - zagadnienia rozszerzone

Występuje w specjalnościach: Administracja ogólna

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Ustrój administracji rządowej

Występuje w specjalnościach: Administracja ogólna

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Moduł podstawowy - obowiązkowy
Prawo wyznaniowe Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Tworzenie umów Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do prawa niemieckiego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Moduł wspomagający kierunkowy
Seminarium magisterskie Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Moduł kierunkowy - specjalność administracja samorządowa
Dostęp do informacji publicznej

Występuje w specjalnościach: Administracja samorządowa

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Kontrola i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

Występuje w specjalnościach: Administracja samorządowa

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Moduł uzupełniający
Przedmiot do wyboru I - Budżet obywatelski, inicjatywa lokalna - teoria i praktyka Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru I - Dzieje dyktatur od starożytności do czasów współczesnych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru II - O torturach i karaniu, rozważania z historii prawa sądowego Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru II - Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa za szkody wyrządzone przez zwierzęta Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru II - Zasady naczelne Konstytucji RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Moduł uzupełniający (do wyboru)
Język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł kierunkowy - specjalność służby publiczne
Etyka służb publicznych

Występuje w specjalnościach: Służby publiczne

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Organizacja ochrony zdrowia

Występuje w specjalnościach: Służby publiczne

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy - specjalność administracja ogólna
Postępowanie dowodowe w prawie publicznym

Występuje w specjalnościach: Administracja ogólna

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Moduł podstawowy - obowiązkowy
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Gospodarka nieruchomościami Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Prawo celne Wykład (30/18) 4 Tak Nie
Prawo parlamentarne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Moduł wspomagający kierunkowy
Seminarium magisterskie (praca i egzamin) Seminarium (30/18) 10 Nie Nie
Moduł kierunkowy - specjalność administracja samorządowa
Prawo pomocy społecznej

Występuje w specjalnościach: Administracja samorządowa

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Moduł kierunkowy - specjalność służby publiczne
Służby ochrony środowiska

Występuje w specjalnościach: Służby publiczne

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie