SylabUZ

Informatyka
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania operacyjne Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Grafy i sieci w informatyce Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Inżynieria bezpieczeństwa Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Metody numeryczne Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Techniki modelowania programów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Uczenie maszynowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Inżynieria komputerowa
Cyfrowe przetwarzanie i kompresja danych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Języki skryptowe Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Tak
Modelowanie i implementacja systemów cyber-fizycznych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Nowoczesne projektowanie aplikacji internetowych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Tak
Projektowanie systemów osadzonych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Tak
Rozwiązania sieciowe i usługi w chmurze Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Systemy nawigacji satelitarnej i mapy cyfrowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Tak
Inżynieria systemów informatycznych
Projektowanie gier i mediów Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Rozpoznawanie obrazów Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Sieci społecznościowe i systemy wieloagentowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Systemy inteligencji biznesowej Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Technologie Big Data Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Przesmyłowe systemy informatyczne
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Hurtownie danych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Przemysłowy IoT Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Systemy wizualizacji Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Zintegrowane systemy informatyczne
Hurtownie danych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Problemy cyfryzacji Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Projektowanie zintegrowanych systemów cyber-fizycznych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Techniki sztucznej inteligencji Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Zaawansowane techniki programowania Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia techniki Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium specjalistyczne Seminarium (90/54) 9 Nie Nie
Zachowania człowieka w organizacji i na rynku pracy Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Inżynieria komputerowa
Programowanie poziomu systemu operacyjnego Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Programowanie systemów mikroinformatycznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Systemy mikroinformatyczne w obszarze Internetu Rzeczy Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Technologie i aplikacje mobilne Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Inżynieria systemów informatycznych
Integracja systemów Wykład (15/9), Projekt (45/27) 5 Nie Nie
Projektowanie aplikacji na platformie Android Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Tak
RAD w aplikacjach mobilnych i enterprise Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Równoległe i funkcyjne techniki programowania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Nie Tak
Systemy informacji przestrzennej Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Przesmyłowe systemy informatyczne
Oprogramowanie systemów pomiarowo-sterujących Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Projektowanie przemysłowych systemów komputerowych Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Systemy ekspertowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Zintegrowane systemy informatyczne
Modelowanie i animacja postaci 3D Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 5 Nie Nie
Programowanie sieciowe Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Systemy wizualizacji procesów Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie