SylabUZ

Biologia / Biologia środowiska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologia i ekologia bezkręgowców Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 7 Tak Nie
Biologia i ekologia kręgowców Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 8 Tak Nie
Język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Metodologia nauk przyrodniczych Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Metody badań ekologicznych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Metody statystyczne w biologii Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Nie Nie
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/-) 0 Nie Nie
Techniki mikroskopowe Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekologia behawioralna Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Ekologia biochemiczna Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Ekologia roślin z fitosocjologią Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Ekologia zwierząt Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Fizjografia Polski Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Hydrobiologia Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (60/-) 6 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (15/-) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biogeografia Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Dendrologia Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 5 Tak Nie
Ekologia ewolucyjna Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (60/-) 6 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (45/-) 4 Nie Nie
Ssaki Polski Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi i środowiskiem pracy Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bioaktywne substancje roślinne i zwierzęce Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Bioetyka Wykład (10/-) 1 Nie Nie
Biologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań ludzi Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Ochrona przyrody Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Pracownia specjalizacyjna Laboratorium (60/-) 10 Nie Nie
Seminarium specjalizacyjne Seminarium (45/-) 9 Nie Nie