SylabUZ

Biotechnologia / Mikrobioanalityka w biotechnologii
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Agrobiotechnologia Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Biochemia analityczna Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Molekularna organizacja komórki Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Nie
Programowanie obiektowe w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Rośliny i grzyby w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/-) 0 Nie Nie
Zastosowania bioinformatyki Wykład (15/-), Laboratorium (25/-) 4 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza zmienności genetycznej Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Ekologiczne aspekty w biotechnologii Wykład (30/-), Laboratorium (15/-) 3 Nie Nie
Metody chromatograficzne w analityce Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Nanobiotechnologia Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 6 Tak Nie
Pracownia magisterska Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Techniki mikroskopowe Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Techniki znakowania cząstek biologicznych Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Zwierzęta w biotechnologii Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Podstawy mikrobioanalityki Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Pracownia magisterska Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Projektowanie, analiza i symulacje bioprocesów Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Regulacja cyklu komórkowego Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (15/-) 3 Nie Nie
Toksykologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologiczne, kulturowe i społeczne uwarunkowania zachowań ludzi Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Biosensory Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Pracownia magisterska Laboratorium (30/-) 6 Nie Nie
Seminarium magisterskie Seminarium (15/-) 13 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi i środowiskiem pracy Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Nie Nie