SylabUZ

Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fundusze europejskie Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Historia i etyka zawodu księgowego Wykład (-/2) 1 Nie Nie
Kadry i płace Wykład i ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Otoczenie a gospodarka finansowa przedsiębiorstwa Wykład (-/8) 1 Nie Nie
Podstawy rachunkowości Wykład i ćwiczenia (-/20) 3 Nie Nie
Prawo gospodarcze i prawo podatkowe Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Zarządzanie finansami w podmiotach gospodarujących Wykład i ćwiczenia (-/18) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Informatyczne systemy wspomagania rachunkowości Wykład i laboratorium (-/30) 4 Nie Nie
Rachunkowość finansowa podmiotów gospodarujących Wykład i ćwiczenia (-/30) 4 Nie Nie
Rachunkowość zarządcza Wykład i ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Rewizja finansowa Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Seminarium Seminarium (-/20) 3 Nie Nie
Sprawozdawczość finansowa i analiza sprawozdań Wykład i ćwiczenia (-/20) 3 Nie Nie