SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiedza o kulturze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiedza o kulturze
Kod przedmiotu 08.9-WH-DiksP-WOK-Ć-S14_pNadGen302O3
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Romuald Jabłoński, prof. UZ
 • dr hab. Leszek Jazownik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z różnymi formami kultury; poznanie podstawowych pojęć z zakresu teorii kultury; pobudzanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy o wybranych formach ekspresji twórczej (np. architektura, film, muzyka, teatr).

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Różne ujęcia kultury; kultura wysoka a kultura masowa; różne formy ekspresji twórczej.

Metody kształcenia

elementy wykładu, prezentacja, dyskusja, samodzielna interpretacja różnych dzieł sztuki (np. obrazów, muzyki, filmów)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w dyskusjach, przedstawienie samodzielnych prób interpretacji różnych tekstów kultury

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. Ałpatow M. W, Historia sztuki, tom 1, 2, 3, 4, Warszawa 1968.
 2. Banach A., Wybór maski. 11 teatrów klasycznych, Kraków – Wrocław 1984.
 3. Beckett W., Historia malarstwa. Wędrówki po historii zachodu, Warszawa 1996.
 4. Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, tom 1 i 2, Warszawa 1975.
 5. Helman A., Pitrus A., Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008.
 6. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.
 7. Nicoll  A., Dzieje teatru, Warszawa 1977.
 8. J.J. Solei, G. Lelong, Najsłynniejsze dzieła muzyki światowej, Łódź 1993.
 9. Wilińska M., Działoszyński B., Rossa A.(red.), Epoki i kierunki w kulturze, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

 1. Biała A., Literatura i malarstwo. Korespondencja sztuk, Warszawa – Bielsko Biała 2009.
 2. Burszta W. J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.
 3. Carr–Gomm S., Arcydzieła światowego malarstwa. Mity, postacie symbole, Warszawa 2003.
 4. Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, Kraków 1981.
 5. Fryś – Pietraszkowa E., Kunaczyńska – Iracka A., Pokropek M., Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa 1988
 6. Gajda J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Kraków 2009.
 7. Herbert Z., Barbarzyńca w ogrodzie, Wrocław 1998.
 8. Hollingsworth M., Sztuka w dziejach człowieka, Warszawa 2006.
 9. Kłoskowska A., Kultura masowa, Warszawa 1980.
 10. Latoch–Zielińska M. (red.), Animacja działań kulturalnych – Wyzwanie współczesności, Warszawa 2010.
 11. Loska K. (red.), Wokół kina gatunków, Kraków 2001.
 12. Mencwel A. (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2005.
 13. Norman E., Dom boga. Historia architektury sakralnej, Warszawa 2007.
 14. Plazaola J., Kościół i sztuka od początków do naszych dni, Kielce 2001
 15. Płażewski J., Język filmu, Warszawa 2008.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)