SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia kultury i literatury popularnej - wiek XX i XXI - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia kultury i literatury popularnej - wiek XX i XXI
Kod przedmiotu 09.2-WH-LPKSGP-HKL-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poznanie najważniejszych mechanizmów rządzących ewolucją literatury i kultury popularnej oraz masowej. Znajomość wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy kulturą popularną : muzyka, film, komiks, moda a tekstami literatury popularnej. Poznanie mechanizmów kulturowych i cywilizacyjnych, takich jak wojna, rewolucja, terror, globalizacja, sekularyzacja,posthumanizm i transhumanizm mających wpływ na literaturę popularną. Poznanie najważniejszych tekstów literackich charakterystycznych dla konkretnych gatunków i subgatunków literatury popularnej danego okresu.

Wymagania wstępne

zaliczenie poprzedniego kursu z historii kultury i literatury popularnej

Zakres tematyczny

 1. Literatura  popularna XX i XXI wieku – najważniejsze zjawiska w dziedzinie w ewolucji poszczególnych gatunków. Ewolucja kultury popularnej, jej zasadnicze mechanizmy oraz związki z literaturą popualrną.
 2. Ewolucja powieści fantasy.
 3. Ewolucja powieści science fiction.
 4. Ewolucja horroru.
 5. Ewolucja powieści kryminalnej i thrillera.
 6. Związki kina i powieści popularnej.
 7. Związki gier i powieści popularnych.
 8. Polityka i globalizacja w literaturze popularnej.
 9. Ewolucja romansu.
 10. Zmiany w obrębie fikcji spekulacyjnej.

Metody kształcenia

metody nauczania teoretycznego (elementy wykładu problemowego, objaśnienia – w przypadku wykładów) i praktycznego (dyskusja, analiza tekstu, prezentacja – na ćwiczeniach)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

merytoryczne przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach (w tym: zabieranie głosu w dyskusji, przygotowanie prezentacji omawiającej wybrany problem), konsultacje, kolokwium zaliczeniowe, przedstawienie pracy pisemnej zaliczeniowej

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 65 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 65 -
Łącznie 130 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

Opracowania

 1. Komiks i jego konteksty, red. I. Kiec, M. Traczyk, Poznań 2014.
 2. Eco U., Apokaliptycy i dostosowani, Warszawa 2010.
 3. Fiske, J. Zrozumieć kulturę popularną, Kraków 2010.
 4. Trębicki G. Fantasy ewolucja gatunku, Kraków 2007.
 5. Has-Tokarz A., Horror w literaturze wspólczesnej i filmie, Lublin 2011.
 6. Clute J.,The Illustrated Encyclopedia of SF, London 1995.
 7. Clute J., Grant. J., The Encyclopedia of Fantasy, New York 1999.

Horror

 1. H.P. Lovecraft, Zew Cthulhu, Toruń 2004.
 2. M.R. James, Opowieści starego antykwariusza, Toruń 2005.
 3. B. Lumley, Nekroskop, t. 1, Gdańsk 1991.
 4. J. Connolly, Nokturny, Toruń 2006.
 5. G. Masterton, Dżinn, Poznań 1990.
 6. Ira Levin, Dziecko Rosemary, Kraków 1988.
 7. Anne Rice, Wywiad z wampirem, Poznań 2000.
 8. S. King, To, Poznań 1997.
 9. Mervyn Peake, Tytus Groan, Poznań 2004.
 10. Witkor Pielewin, EmpireV, Warszawa 2008.
 11. Stephanie Meyer, Zmierzch, Warszawa 2005.
 12. Richard Matheson, Jestem legendą, Warszawa 2008.

Kryminał

 1. Agata Christie, Śmierć w chmurach, Wrocław 1992.
 2. Georges Simenon,  Tajemnica komisarza Maigret, Warszawa 1980.
 3. Maurice Leblanc, Arsen Lupin, t.2 Arsene Lipin kontra Herlock Sholmes, Warszawa 2009.
 4. Raymond Chandler, Kłopoty to moja specjalność, Gdańsk 1990.
 5. Dashiell Hammett, Sokół maltański, Warszawa 1988.
 6. Mickey Spillane, Ja jestem sądem, Kraków 2008.
 7. Rex Stout, Zabójcza gra, Wrocław [b.r.].
 8.  Lilian Jackson Braun, Kot który wyczuł pismo nosem, Warszawa 2008.
 9. Gert Godeng, Krew i Wino. Palec Kasandry, Warszawa 2009.
 10. Robert L. Pike, Bullit, Toruń 2001.
 11. Alfred Hitchcock, Gry i zabawy morderców, Kraków 1994.
 12. M.C. Beaton, Hamish Macbeth. Śmierć plotkary, Warszawa 2013.
 13. Zygmunt Miłoszewski  Gniew, Warszawa 2015.
 14. Henning Mankell ,Piramida, Warszawa 2011.
 15. Aleksandra Marinina, Złowroga pętla, Warszawa 2006,
 16. Stieg Larsson, Millenium, Warszawa 2014.
 17. Kathy Reichs, Diabelskie kości, Warszawa 2009.
 18. Marek Krajewski, Festung Breslau, Warszawa 2007.

Sensacja, powieść szpiegowska, powieść wojenna

 1. Alistair MacLean, Nocna straż, Warszawa 1991.
 2. Tenże, Działa Nawarony, Warszawa 1990.
 3. Frederic, Forsyth, Psy wojny, Warszawa 1990.
 4. Ian Fleming, James Bond. Pozdrowienia z Rosji, Warszawa 2008.
 5. Tenże, James Bond, Dr No, Warszawa 2008.
 6. J. Przymanowski, Czterej pancerni i pies, Warszawa 1973.
 7. Ken Follett, Trójka, Warszawa 1991.
 8. Tenże, Wejść między lwy, Warszawa 1991.
 9.  James Follett, Diabelskie ultimatum, Warszawa1995.
 10. Jack Higgins, Płacz myśliwego, Gdańsk 1992.
 11. Tenże, Orzeł wylądował, Poznań 1990.
 12.  John Le Carre, Ze śmiertelnego zimna, Kraków 1990.
 13. Robert Tralins, Komputer Ortmana, Kraków 1991.
 14. Robert Ludlum, Tożsamość Bourne’a, Poznań 1990.
 15. Tenże, Krucjata Bourne’a, Poznań 1991.
 16. Tenże, Manuskrypt Chancellora, Poznań 1990.
 17. Daniel Silva, Uciekinier, Warszawa 2013.

Thriller

 1. Steve Berry, Trzecia tajemnica, Katowice 2007.
 2. John Grisham, Firma, Warszawa 2009.
 3. Frederic Forysyth, Czysta robota, Warszawa 2009.
 4. Christopher Reich, Bankier diabła, Warszawa 2009.
 5. Michael Byrnes, Święte kości, Katowice 2007.
 6. Eliette Abecassis, Skarb świątyni, Warszawa 2006.
 7. Dan Brown, Kod Leonarda Da Vinci, Warszawa 2005.
 8. Tenże, Anioły i demony, Warszawa 2006.
 9. Edwin Black, Fromat C:,Poznań 1999.
 10. Carlo A. Martigli, 999 Ostatni strażnik, Katowice 2011.
 11. Steven Savile, Srebro, Warszawa 2010.

Science Fiction

 1. H.G. Wells, Pokarm bogów, Warszawa 1994.
 2. Tenże, Ludzie jak bogowie, Warszawa 1999.
 3. Arthur Conan Doyle, Świat zaginiony, Warszawa 1997.
 4. Alexei Tołstoj, Aelita, Warszawa 1956.
 5. Aleksander Bielajew, Człowiek ryba, Poznań 1995.
 6. I.Jerfemow, Mgławica Andromedy, Warszawa 1963.
 7. Clifford Simak, Stacja tranzytowa, Warszawa 1993.
 8. Robert A. Heinlein, Władcy marionetek, Warszawa 1991.
 9. Władysław Umiński, Na drugą planetę, Warszawa 1968.
 10.  Stefan Grabiński, Utwory wybrane, t. 1-3, [b.m.w.] 1980.
 11. Jerzy Żuławski, Trylogia księżycowa, Kraków 1986.
 12. Stanisław Lem, Solaris, Kraków 2012.
 13. Tenże, Głos Pana, Kraków 2010.
 14. Philip K. Dick, Blade Runner, Poznań 2000.
 15. Tenże, Ubik, Kraków 1975.
 16. Arthur C.  Clarke, Odyseja kosmiczna, t. 1-4, Kraków 2012.
 17. Ray Bradbury, 451˚ Fahrenheita, Warszawa 1993.
 18. Issac Asimov, Fundacja, Poznań 1987.
 19. Henry Kuttner, Nieśmiertelni, Warszawa 1986.
 20. R. Zelazny, Imię moje Legion, Gdańsk 1992.
 21. Neal Stephenson, Zamieć, Poznań 1999.
 22. William Gibson, Trylogia ciągu, Warszawa 2015.
 23. Frank Herbert, Diuna, Gdańsk 1992.
 24. A.i B. Strugaccy, Trudno by bogiem, Warszawa 1983.
 25. Kir Bułyczow, Utwory wybrane, t. 1-3,  Warszawa 1998.
 26. Poul Anderson, Genesis, Stawiguda 2010.
 27. Thomas M. Disch, Na skrzydłach pieśni, Stawiguda 2007.
 28. Philip Jose Famer, Najwspanialszy parostatek, Warszawa 1997.
 29.  Fritz Leiber, Wędrowiec, Warszawa 1980.
 30. Brian Aldiss, Non Stop, Poznań 2002.
 31. Robert Silverberg, Czas przemian, Poznań 1992.
 32. Janusz Zajdel, Całą prawda o planecie KSI, Kraków 1991.
 33. Ian McDonald, Rzeka bogów, Warszawa 2009.
 34. China Mieville, Dworzec Perdidio, Poznań 2003.
 35. Paolo Bacigalupi, Nakręcana dziewczyna, Pompa numer sześć, Warszawa 2011.
 36. Hal Duncan, Welin, Atrament, Warszawa 2007.
 37. Jeff Vandermeer, Miasto szaleńców i świętych, Stawiguda 2008.
 38. Dan Simmons, Hyperion, Warszawa 2015.
 39. John Brunner, Ślepe stado, Warszawa 2016.
 40. Jacek Dukaj, Lód, Kraków 2012.

 Fantasy

 1. Robert E. Howard, Conan Barbarzyńca, Warszawa 2009.
 2. Poul Anderson, Trzy serca I trzy lwy, Poznań 1995.
 3. L. Sprague de Camp, Fletcher Pratt, Żelazne zamczysko, Warszawa 1999.
 4. Tenże, Uczeń czarnoksiężnika, Warszawa 1994.
 5. J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni, Warszawa 1998.
 6. Michael Moorcock, cykl Erekosë, Gdynia 1992.
 7. Gordon R. Dickson, Smok i Jerzy, Warszawa 1991.
 8. Karl Wagner, cykl Kane, 1-5, Gdańsk 1991.
 9. Gay Gavriel Kay, Fionavarski gobelin, t. 1-3, Poznań 1995.
 10. Roger Zelazny, Stwory światła i ciemności, Warszawa 1988.
 11. Tenże, Pan Światła, Warszawa 1991.
 12. Tenże,  cykl Amber, Warszawa 1992.
 13. Tenże, Dilvish przeklęty i Kraina przemian, Warszawa 1993.
 14. Henry Lion Oldi, Heros powinien być jeden, t. 1-2, Lublin 2009.
 15. Anna Brzezińska, Żmijowa harfa, Warszawa 2000.
 16. Andrzej Sapkowski, Wiedźmin, Warszawa 2001.
 17. Jacek Piekara, Ja Inkwizytor, Warszawa 2004.
 18. Patricia A. McKillip, trylogia Mistrz zagadek, Warszawa 1999.
 19. Stephen R. Donaldson, Drugie Kroniki Thomasa Covenanta Niedowiarka, t. 1-3, Poznań 1993.
 20. Stephen Lawhead, trylogia Pieśń Albionu, Poznań 1996.
 21. Mark Chadbourn, Wiek złych rządów, t. 1-3, Wrocław 2006.
 22. Tad Williams, trylogia Pamięć, Smutek i Cierń, Poznań 1994.
 23. Ursula LeGuin, cykl Ziemiomorze, Gdańsk 1990.
 24. Taż, Lavinia, Warszawa 2012.
 25. T. H. White, Był raz sobie na zawsze król, t. 1-5, Warszawa 1991.
 26. S. Lawhead, cykl Pendragon, Poznań 1996.
 27. Patrick O’Leary, Dar, Poznań 1999.
 28. Georgr R.R. Martin, cykl. Pieśń Lodu i Ognia, Poznań 1998.
 29. Steven Erikson, cykl Malazańska księga poległych, t. 1-10, Warszawa 1999-2009.
 30. Andrzej Pilipiuk, Kroniki Jakuba Wędrowycza, Lublin 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. Good Fiction Guide, ed. by Jane Rogers, Oxford 2001.
 2. Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 2006.

Uwagi

W przypadku wyboru „lżejszej” formy końcowego zaliczenia przedmiotu kierunkowego, tj. pracy pisemnej (której przypisano mniejszą wartość punktów ECTS) zamiast egzaminu (wyżej punktowanego), studenci są zobligowani do zaliczenia w tym samym semestrze dodatkowego przedmiotu obieralnego (spośród oferty Instytutu Filologii Polskiej, Wydziału Humanistycznego lub ogólnouczelnianej), by w końcowym rozliczeniu semestru uzyskać co najmniej 30 punktów ECTS (uzyskanie co najmniej 30 pkt. ECTS jest warunkiem zaliczenia semestru).

Fakt wybrania niżej punktowanej formy zaliczenia danego przedmiotu oraz wybór w związku z tym dodatkowego przedmiotu należy zgłosić osobie prowadzącej zajęcia oraz w sekretariacie IFP najpóźniej do końca drugiego tygodnia właściwego semestru.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)