SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza struktur gier - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza struktur gier
Kod przedmiotu 09.2-WH-LPKSGP-ASg-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marcin Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest trening w rozpoznawaniu, interpretowaniu i projektowaniu struktur ukrytych pod powierzchnią gier. Studenci nauczą się rozpoznawać główne struktury gatunkowe, typowe mechaniki gier, struktury fabularne oraz modele interakcji zaszyte w grach. Wiedzę będą mieli okazję zastosować w praktyce, przy wspólnej analizie wybranych gier. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Struktury w teorii i praktyce. Strukturalizm i poststrukturalizm jako strategie analityczne. 
 2. Gry strukturyzowane i niestrukturyzowane. 
 3. Logika gier — struktury decyzyjne w grach. 
 4. Mechanika gry — reguły jako struktura dozwolonych działań. 
 5. Gatunek  — o głębokich różnicach pomiędzy typami gier. 
 6. Struktury fabularne — otwarte i zamknięte labirynty narracyjnych ścieżek. 
 7. Struktury interakcji — krytyczna analiza interfejsów gier.
 8. Struktury relacji — gry jako narzędzie komunikacji.  
 9. Kary i nagrody — struktury motywacyjne. 
 10. Remediacja — struktury transmedialne. 

Metody kształcenia

analiza tekstu, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć zgodnie z wytycznymi

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 85 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

 1. J. Wesołowski, Inżynieria gier. Level design dla początkujących, Inżynieria wszechświetności 2015.
 2. R. Caillois, Gry i ludzie, tłum. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska, Volumen, Warszawa 1997.
 3. E. Adams, Projektowanie gier. Podstawy, Helion 2010.

 

 

Literatura uzupełniająca

 1. S. Gunzel, M. Liebe, D. Mersch (red.), Logic and structure of the computer game, Potsdam 2010.
 2. C. Bateman, Beyond game design, Course Technology PTR, 2009. 
 3. B. Perron, M. Wolf, The Video Game Theory Reader, London 2008. 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)