SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria kultury
Kod przedmiotu 08.9-WH-FGP-TK-K-S14_pNadGenRGOQL
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Paweł Zimniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem konwersatorium jest dostarczenie narzędzi pojęciowo-analitycznych z zakresu aktualnych teorii kultury do analizy szeroko pojętego życia kulturalnego i społeczno-politycznego, również w odniesieniu interdyscyplinarnym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 • definicja pojęcia ‚kultura’
 • homogeniczność vs. heterogeniczność kultury
 • kultura i władza
 • kultura i natura
 • kultura i cywilizacja
 • kultura i religia
 • przestrzeń kulturowa i graniczność

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, dyskusja z wyeksponowaniem ujęcia krytycznego

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny przygotowanych i wygłoszonych wypowiedzi

Literatura podstawowa

 1. Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Stuttgart / Weimar: J.B. Metzler 2005.
 2. Müller-Funk, Wolfgang: Kulturtheorie. Tübingen: A. Franke 2006.
 3. Schroer, Markus: Räume, Orte, Grenzen. Frankfurt (M.): Suhrkamp 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses. [Aus dem Französischen von Walter Seitter. Mit einem Essay von Ralf Konersmann]. Frankfurt (M.): Fischer Taschenbuch Verlag 1993.
 2. Luhmann, Niklas: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt (M.): Suhrkamp Taschenbuch Verlag 1987.
 3. Luhmann, Niklas: Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt (M.): Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 1997.
 4. Luhmann, Niklas: Die Politik der Gesellschaft. Hrsg. von André Kieserling. Frankfurt (M.): Suhrkamp 2000.
 5. Luhmann, Niklas: Organisation und Entscheidung. 2. Aufl., Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2006.
 6. Luhmann, Niklas: Einführung in die Systemtheorie. 4. Aufl., Heidelberg: Carl-Auer Verlag 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 21:07)