SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru V - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru V
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-PDW V-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Szczegółowy sylabus przedmiotu do wyboru na bieżący rok akademicki znajduje sie na stronie internetowej Instytutu Historii (www.ih.uz.zgora.pl)

Wymagania wstępne

Szczegółowy sylabus przedmiotu do wyboru na bieżący rok akademicki znajduje sie na stronie internetowej Instytutu Historii (www.ih.uz.zgora.pl)

Zakres tematyczny

Szczegółowy sylabus przedmiotu do wyboru na bieżący rok akademicki znajduje sie na stronie internetowej Instytutu Historii (www.ih.uz.zgora.pl)

Metody kształcenia

Szczegółowy sylabus przedmiotu do wyboru na bieżący rok akademicki znajduje sie na stronie internetowej Instytutu Historii (www.ih.uz.zgora.pl)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Szczegółowy sylabus przedmiotu do wyboru na bieżący rok akademicki znajduje sie na stronie internetowej Instytutu Historii (www.ih.uz.zgora.pl)

Literatura podstawowa

Szczegółowy sylabus przedmiotu do wyboru na bieżący rok akademicki znajduje sie na stronie internetowej Instytutu Historii (www.ih.uz.zgora.pl)

Literatura uzupełniająca

Szczegółowy sylabus przedmiotu do wyboru na bieżący rok akademicki znajduje sie na stronie internetowej Instytutu Historii (www.ih.uz.zgora.pl)

Uwagi

Szczegółowy sylabus przedmiotu do wyboru na bieżący rok akademicki znajduje sie na stronie internetowej Instytutu Historii (www.ih.uz.zgora.pl)


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 10:52)