SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geografia turystyczna krajów rosyjskiego obszaru językowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geografia turystyczna krajów rosyjskiego obszaru językowego
Kod przedmiotu 07.1-WH-KBRP-GEOT-Ć-S14_pNadGenD6JLQ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z krajami rosyjskiego obszaru językowego (głównie Rosją, Białorusią i Ukrainą) pod kątem ich walorów turystycznych i przyrodniczych oraz rozwijanie umiejętności rozumienia aspektów odmiennej kultury i specyfiki kulturowo-geograficznej wspomnianego obszaru poprzez zapoznanie się z jego walorami turystycznymi.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Podstawowe wiadomości o krajach rosyjskiego obszaru językowego: mapa fizyczna i administracyjna, geografia, klimat, flora i fauna, religia, kuchnia oraz główne ośrodki turystyczne przede wszystkim Rosji, a także Ukrainy i Białorusi.

Szczegółowa charakterystyka wybranych regionów i krain geograficznych Rosji, Ukrainy i Białorusi pod kątem najważniejszych atrakcji turystycznych i przyrodniczych.

ROSJA: Rosja Północna i Karelia; Ural; Kaukaz, Wybrzeże Morza Czarnego oraz Krym; Syberia: Ałtaj, Kraj Krasnojarski, Jezioro Bajkał i Irkuck, Buriacja; Daleki Wschód: Obwód Amurski, Republika Sacha – Jakucja, Obwód Sachaliński, Magadan, Kamczatka. UKRAINA: Kijów i okolice; Lwów i okolice; Wybrane krainy geograficzne Ukrainy (np. Karpaty Wschodnie, Zakarpacie, Bukowina, Podole). BIAŁORUŚ: Mińsk; Witebsk; Puszcza Białowieska.

Metody kształcenia

Elementy wykładu, wykład z prezentacją multimedialną, referat, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywny udział w zajęciach. Przygotowanie do zajęć. Pozytywna ocena z przygotowanych przez studenta prac projektowych w postaci prezentacji multimedialnych połączonych z prelekcją, pozytywne zaliczenie prac kontrolnych.

Literatura podstawowa

WYBÓR:

 1. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Warszawa
 2. Rosja. Przewodnik ilustrowany, pr. zbiorowa, Kraków 2008.
 3. A. Strojny, Rosja, Bielsko-Biała 2007.
 4. G. A. Ziętala, Geografia gospodarcza Rosji w ćwiczeniach, Rzeszów 2009.
 5. М. И. Андреев,  Города России, Москва 2008.
 6. География туризма, ред. А. Ю. Александрова, Москва 2009.
 7. Н. С. Лукьянова, География туризма. Туристские регионы мира и России. Учебное пособие, Москва 2010.
 8. Zasoby internetowe.

Literatura uzupełniająca

WYBÓR:

 1. O. Aleksejczuk, Kijów i okolice, Bielsko-Biała 2006.
 2. Bajkał. Morze Syberii. Przewodnik, pr. zbiorowa, Bielsko-Biała 2011.
 3. M. Caramitti, Co i jak jeść w Rosji. Poradnik, rozmówki, słowniczek, Warszawa 2003.
 4. A. Dylewski, Ukraina. Część zachodnia, Kijów i Krym, Bielsko-Biała 2005.
 5. A. Dylewski, A. Strojny, O. Aleksejczuk, Przewodnik Krym, Bielsko-Biała 2007.
 6. A. Evans, Ukraina, Poznań 2008.
 7. A. Grossman, Krym, Odessa, Kijów, Lwów, Kraków 2009.
 8. Petersburg. Miasto białych nocy. Przewodnik, pr. zbiorowa, Bielsko-Biała 2009.
 9. A. Strojny, Kijów. Miasto złotych kopuł, Kraków 2009.
 10. A. Strojny, Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu,
 11. A. Strojny, K. Bzowski, A. Grossman, Ukraina zachodnia. Tam szum Prutu, Czeremoszu, Kraków 2009.
 12. Szlak transsyberyjski. Moskwa-Bajkał-Mongolia-Pekin. Przewodnik, pr. zbiorowa, Bielsko-Biała 2012.
 13. С. Величко, К. Стародуб, А. Буторов, Москва, Москва 2009.
 14. И. Кочергин, Золотое кольцо России. Путеводитель, Москва 2011.
 15. С. Логинова, Серебряное кольцо Урала, Москва 2012.
 16. Национальные парки России. Поволжье и северный Кавказ, ред. И. Кусый, Москва 2007.
 17. Национальные парки России. Северо-запад и центр, ред. И. Кусый, Москва 2007.
 18. Ю. Петропавловская, Дальний Восток. Современный путеводитель, Москва 2012.
 19. Поволжье. Самарская область. 33 маршрута выходного дня, pr. zbiorowa, Москва 2013.
 20. А. Рапопорт, Санкт-Петербург и окрестности, Москва 2010.
 21. Л. Симонович, Беларусь, Москва 2012.
 22. М. Строгов, П.-К. Броше, Д. Озиас, Иркутская область. Путеводитель, Москва 2006.
 23. Ю. Туйск, Красоты России, Санкт-Петербург 2006.
 24. Украина. Крепости, замки, дворцы... Путеводитель, pr. zbiorowa, Москва 2011.
 25. В. Шанина, Камчатка. Путеводитель, Москва 2010.
 26. О. Шеин, Астраханская область, Москва 2011.
 27. А. Шигапов, Н. Логвинова, Сочи и черноморское побережье: Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Большой Сочи, Центральный Сочи, Адлер, Красная Поляна, Абхазия. Путеводитель, Москва 2012.

Uwagi

Przedmiot jest prowadzony w języku rosyjskim i polskim.


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 02-07-2019 00:24)