SylabUZ

Filologia rosyjska
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Językoznawstwo ogólne Konwersatorium (30/-) 7 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-) 15 Nie Nie
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Teoria literatury Konwersatorium (30/-) 7 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy specjalistyczny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język obcy specjalistyczny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Metodologia badań językoznawczych Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Metodologia badań literaturoznawczych Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-) 10 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Specjalizacja 1 - biznes i turystyka
Język rosyjski w hotelarstwie i gastronomii Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Język rosyjski w turystyce Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Specjalizacja 2 - translatoryka
Teoria i praktyka przekładu Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Tłumaczenia pisemne I (teksty użytkowe) Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język rosyjski w branży logistyczno-spedycyjnej Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 12 Tak Nie
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Teksty i konteksty - językoznawstwo Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Teksty i konteksty - literaturoznawstwo Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Specjalizacja 1 - biznes i turystyka
Język rosyjski w biznesie Konwersatorium (60/-) 6 Tak Nie
Specjalizacja 2 - translatoryka
Tłumaczenia pisemne II (teksty specjalistyczne) Konwersatorium (60/-) 6 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Prawniczo-ekonomiczny język rosyjski Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot społeczny Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/-) 11 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Przedmiot do wyboru: Człowiek we współczesnym świecie w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Gramatyka poraktyczna Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Przekład literacki Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Rosyjska kultura współczesna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Zagrożenia współczesnego świata w leksyce rosyjskojęzycznej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Specjalizacja 1 - biznes i turystyka
Geografia turystyczna krajów rosyjskiego obszaru językowego Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Korespondencja handlowa Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Specjalizacja 2 - translatoryka
Przekład literacki Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Wstęp do tłumaczeń przysięgłych Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie