SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski biznesu I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski biznesu I
Kod przedmiotu 04.1-WH-FAP-JAB1-K-14_genSE19S
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
 • mgr Richard Sharp
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami biznesowymi i kluczową terminologią biznesową.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

 • symbole i skróty powszechnie używane w języku biznesu
 • terminologia finansowa
 • język związany z zasobami ludzkimi i zatrudnieniem
 • terminologia marketingu
 • terminologia prawna

Metody kształcenia

Zajęcia seminaryjne z panelu dyskusyjnego oraz interaktywnych quizów. Zajęcia skupiają się przede wszystkim na opracowaniu odpowiedniego słownictwa w dziedzinie biznesu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin końcowy. Ocena może być podwyższona, jeśli student miał pełną frekwencję lub jeżeli wykazuje ewidentne postępy w trakcie trwania zajęć.

 

Literatura podstawowa

 1. Wyatt, R. 2007. Check Your English Vocabulary for Business & Administration 4th Edition. London: A&C Black
 2. Marks, J. 2007. Check Your English Vocabulary for Banking & Finance 2nd Edition 4th Edition. London: A&C Black
 3. Wyatt, R. 2007. Check Your English Vocabulary for Law 3rd  Edition. London: A&C Black
 4. Mascull, B. 2010. Business Vocabulary in Use: Advanced. Cambridge University Press
 5. Lowe, S. 2009.  Business English Language Practice. London: Delta Publishing

Literatura uzupełniająca

1) Dubicka, I. 2009. Market Leader: Advanced. Pearson Longman.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 06-07-2020 17:21)