SylabUZ

Filologia angielska
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fonetyka Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język starożytny - łacina Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego I Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 13 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Podstawy public relations Konwersatorium (30/18) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/18) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Socjologia ciała Konwersatorium (30/18) 5 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów neofilologicznych Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne I Ćwiczenia (30/18) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego II Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Egzamin (0/0) 8 Tak Nie
Stany Zjednoczone: historia i współczesność Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wielka Brytania: historia i współczesność Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Wstęp do językoznawstwa Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wstęp do literaturoznawstwa Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne II Ćwiczenia (30/18) 0 Nie Nie
Spec. nauczycielska
Wprowadzenie do pedagogiki

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Tak Nie
Wprowadzenie do psychologii

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Tak Nie
Spec. translatoryczna
Interakcje językowe ustne

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy komunikacji językowej

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gramatyka opisowa języka angielskiego I Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
Historia literatury angielskiej I Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego III Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 8 Nie Tak
Stany Zjednoczone: historia i współczesność 2 Wykład (30/18) 2 Tak Nie
Spec. nauczycielska
Śródroczna praktyka pedagogiczna

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Warsztaty pedagogiczne zintegrowane z realizacją praktyk

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Warsztaty psychologiczne zintegrowane z realizacją praktyk

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Spec. translatoryczna
Interakcje językowe pisemne

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 1 Nie Nie
Korespondencja prywatna i formalna

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Wstęp do translatoryki

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gramatyka opisowa języka angielskiego II Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Historia literatury angielskiej II Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego IV Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Egzamin (0/0) 8 Tak Nie
Proseminarium I Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru A
Przedmiot do wyboru: Nauczanie języka angielskiego dzieci Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru B
Przedmiot do wyboru: Wstęp do filmoznawstwa Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru C
Przedmiot do wyboru: Amerykańskie opowiadania Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Spec. nauczycielska
Dydaktyka języka angielskiego

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Dydaktyka ogólna

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Spec. translatoryczna
Język angielski biznesu I

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Język angielski mediów

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Teoria i praktyka przekładu

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Eseistyka naukowa Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Historia języka angielskiego Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Historia literatury amerykańskiej I Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego V Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 7 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru D
Przedmiot do wyboru: Język angielski w medycynie Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru E
Przedmiot do wyboru: Podstawy wymowy amerykańskiej Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru F
Przedmiot do wyboru: Człowiek pierwszej połowy XX w. w literaturze amerykańskiej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Spec. nauczycielska
Emisja głosu i kultura języka

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Śródroczna praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (60/60) 3 Nie Nie
Warsztaty dydaktyczne zintegrowane z realizacją praktyk

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Spec. translatoryczna
Język angielski biznesu II

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Praktyka (90/54) 2 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe: tekst literacki

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gramatyka kontrastywna Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Historia literatury amerykańskiej II Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego VI Konwersatorium (30/18), Egzamin (0/0) 8 Tak Nie
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/18) 8 Nie Nie
Przedmiot do wyboru G
PDW: Baśń w literaturze anglosaskiej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru H
Przedmiot do wyboru: Język angielski w opisie bieżących wydarzeń Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie