SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Wstęp do filmoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Wstęp do filmoznawstwa
Kod przedmiotu 09.1--FAP-PdWWF-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Paulina Korzeniewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią filmoznawczą oraz ogólne przygotowanie do analizy i interpretacji dzieła filmowego, a także przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat budowy i znaczenia dzieła filmowego. Istotnym są także rozważania na temat literatury filmoznawczej, funkcjonowania filmu w szeroko pojętej kulturze amerykańskiej i europejskiej. Omówione zostaną realia amerykańskiego przemysłu kinematograficznego oraz zagadnienia związane z kulturą filmową.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1.Ustalenia metodologiczno-terminologiczne; wprowadzenie do filmografii i podstawowych terminów filmoznawczych; zakres, granice i metody filmoznawstwa jako dziedziny naukowej 

2. Krótka historia kina

3. Thematic criticism i dekonstrukcja w analizie filmowej

4. Badania nad adaptacją

5. Muzyka i kostiumy w filmie

6. Film i psychoanaliza

7. Film i ekokrytyka

8. Film i feminizm

9. Film i społeczeństwo

10. Film i etniczność

11. Film i historia

12. Współczesne technologie i odbiór produkcji filmowej

Metody kształcenia

Dyskusja problemowa; prezentacje multimedialne, praca w grupach, praca z tekstem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, praca zaliczeniowa

Literatura podstawowa

  1. Barsam R. and D. Monahan. 2010. Looking at Movies. Third Edition. New York: W. W. Norton & Company.
  2. Bordwell D. and K. Thompson. 2008. Film Art. An Introduction. Eighth Edition. New York: McGraw-Hills. (fragmenty)
  3. Elsaesser, T. 2002. Studying Contemporary American Film: A Guide To Movie Analysis. London: Bloomsbury Academic. (fragmenty)

 

Obowiązkowa filmografia

 

The Shining (1980) – Stanley Kubrick

Abstract: The Art of Design (2019), season 2 – Ruth Carter (Netflix)

Psycho (1960) – Alfred Hitchcock

Blade Runner (1982) – Ridley Scott

Thelma and Louise (1991) – Ridley Scott

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) – Martin McDonagh

BlacKkKlansman (2018)Spike Lee

Bridge of Spies (2015) – Steven Spielberg

Literatura uzupełniająca

1.     Hendrykowski M. 1994. Słownik Terminów Filmowych. Poznań: Wydawnictwo Ars Nova.

2.     Pereboom M. 2016. History and Film: Moving Pictures and the History of the Past. New York: Routledge.

3.     Hutcheon, L. 2006. A Theory of Adaptation. New York: Routledge.

4.     Hill, J. and P. Church Gibson, eds. 2000. Film Studies. Critical Approaches. New York: Oxford University Press

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paulina Korzeniewska (ostatnia modyfikacja: 13-07-2020 19:40)